Využití populační DNA banky ve výzkumu komplexních geneticky podmíněných chorob: nové možnosti a nová úskalí


Autoři: M. Minárik
Působiště autorů: Laboratoř molekulární genetiky a onkologie, Genomac International, s. r. o., Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 176
Kategorie: Sjezdy

S dokončením sekvence lidského genomu přichází éra využití nové generace sekvenačních technologií. Nové techniky umožňují superrychlé čtení kompletních genomů a očekává se, že s jejich zavedením se významně sníží i náklady. Tyto nastupující aplikace budou zaměřeny především na hledání genomových variací a sledování jejich významnosti vzhledem k predispozici komplexních chorob s následným použitím v diagnostice. Některé případy jsou již nyní známy v diagnostice geneticky podmíněných poruch, zájem je zaměřen například na hereditárních nádorové syndromy, kde se jedná o vyšetřování zárodečných mutací (BRCA1-2, p53, APC, MMR geny apod.). Současně se pro testování genetické predispozice dává význam testování jednonukleotidových polymorfismů (tzv. single-nucleotide polymorphisms, SNP).Hledání a validace nových markerů (zárodečných mutací a SNP polymorfismů) bývá často založeno na asociačních studiích, kde je porovnáván výskyt daného genotypu mezi skupinami pacientů a kontrol. V naší laboratoři se podařilo vytvořit unikátní referenční databázi obsahující stovky až tisíce DNA vzorků od dobrovolných poskytovatelů. V příspěvku budou představeny možnosti využití této databáze pro populační skrínink zárodečných mutací a významných SNP polymorfismů včetně diskuze o souvisejících experimentálních, zákonných i etických aspektech.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa