Projekt Eurogentest: přehled výsledků ve druhé polovině řešení tohoto projektu


Autoři: M. Macek ml.;  J. Čamajová;  P. Norambuena;  P. Křenková;  M. Balasčáková;  M. Havlovicová;  M. Macek;  P. Goetz;  A. Štambergová
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky, Centrum cystické fibrózy, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 176
Kategorie: Sjezdy

Projekt EuroGenTest, financovaný z výzkumných prostředků 6. rámcového programu Evropské komise (www.eurogentest.org), řeší v průběhu let 2005–2010 komplexní problémy spojené s genetickou diagnostikou vytvořením evropské sítě „excelence (Network of Excellence)“ v oblasti genetického vyšetření – tj. molekulární genetické a cytogenetické diagnostiky, biochemické genetiky včetně zvýšení kvality genetického poradenství. Celková filozofie projektu EuroGenTest spočívá v integraci jinak roztříštěných národních aktivit v této oblasti a jejich převedení na společného jmenovatele. Tento projekt tak zastřešuje aktivity Orphanetu (www.orpha.net), EMQN (www.emqn.org), CF Network (www.cfnetwork.be), ERNDIM (www.erndimqa.nl/) a SAFE (www.safenoe.org). Eurogentest má podporu Evropské společnosti lékařské genetiky (www.eshg.org) a Evropské cytogenetické asociace (www.biologia.uniba.it/eca/). Od zahájení projektu došlo k podstatnému pokroku a v současné době jsou již plně rozvinuty všechny plánované aktivity. Konaly se rovněž různé semináře, schůzky expertů i mezinárodní sympozia. Ve spolupráci se projektem Orphanet vzniká ústřední databáze evropských genetických laboratoří a bylo již dosaženo podstatného pokroku v oblasti identifikace dostupných národních vzdělávacích materiálů pro pacienty a jejich rodiny. Konečně dochází i k propojení národních zástupců společností pro lékařskou genetiku do aktivit projektu, tj. včetně Společnosti lékařské genetiky (www.slg.cz). Aktuální informace lze získat na podrobné webové stránce projektu, kde již v současné době existuje celá řada zajímavých informací k bezplatnému stažení. Zde je také možné se registrovat na jednotlivé školící akce a odborné workshopy. Cílem tohoto sdělení budou aktivity, na kterých spolupracovala naše pracovní skupina a které již nyní mají praktický dopad.

Podpořeno projekty Eurogentest, Orphanet a VZFNM 00064203(6112).


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa