Korelace genotypu, fenotypu a hladiny mRNA u vybraných nervosvalových poruch


Autoři: J. Sedláčková;  K. Stehlíková;  Z. Hrubá;  B. Jeřábková;  E. Zapletalová;  L. Fajkusová
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie FN, Brno sedlackovaj@fnbrno. cz
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 179
Kategorie: Sjezdy

Molekulárně genetická analýza byla provedena u pacientů s diagnózou Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie (DMD) a pletencové svalové dystrofie typu 2A (LGMD2A). DMD je spojena s mutacemi v genu pro dystrofin, LGMD2A s mutacemi v genu pro kalpain-3. Výsledky molekulárně genetické analýzy byly porovnány s výsledky imunohistochemické analýzy proteinů ve svalové tkáni a s klinickými projevy pacienta.

Metody. Molekulárně genetická analýza mRNA a DNA genu DMD a CAPN3 metodami reverzní transkripce, amplifikace, PTT (Protein Truncation Test) a sekvenční analýzy DNA; u pacientů s geneticky potvrzenou diagnózou DMD/BMD nebo LGMD2A analýza hladiny mRNA genu pro dystrofin resp. kalpain-3 metodou real-time PCR a vyhodnocení komparativní metodou pro relativní kvantifikaci.

Výsledky. Bylo potvrzeno, že nalezený genotyp souvisí s klinickými projevy onemocnění, tzn., že mutace měnící čtecí rámec translace jsou spojeny s podstatně závažnějším průběhem choroby. V případě DMD/BMD byli nalezeni pacienti, u kterých genetická analýza odhalila mutaci měnící čtecí rámec translace, ale výsledný fenotypový projev byl mírnější, než by odpovídalo nalezené mutaci. U těchto případů byly v souvislosti s detekovanou mutací nalezeny alternativní sestřihy mRNA, které způsobily obnovení čtecího rámce, popř. předpokládáme, že došlo k iniciaci nového počátku translace. Podobně jako klinické projevy i výsledky imunohistochemické analýzy u těchto pacientů odpovídaly mírnější formě nemoci, tj., byly detekovány úsekovité výpadky popř. oslabení dystrofinu. Výsledky genetické a imunohistochemické analýzy byly korelovány s hladinou mRNA sledovaných genů. Bylo zjištěno, že výsledná hladina mRNA souvisí s typem detekované mutace, tj., že transkripty s mutací vytvářející předčasný terminační kodon jsou degradovány mechanismem nonsensemediated mRNA decay.

Práce byla podporována grantem IGA MZ ČR 1A/8608-4.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa