Fixní kombinace paracetamol/kodein nabízí synergické analgetické účinky

2. 11. 2015

Analgetická účinnost kombinace kodein/paracetamol byla prokázána u řady bolestivých stavů, jako je akutní bolest, trauma nebo chronická nociceptivní bolest. Kombinace těchto analgetik se synergickým působením umožňuje dosáhnout vysoké analgetické účinnosti a minimalizovat výskyt nežádoucích účinků.

Fixní kombinace analgetik s různým mechanismem účinku jsou v současné době důležitou alternativou léčby bolesti v klinické praxi, protože umožňují dosáhnout dostatečné analgetické účinnosti při podávání nižších dávek jednotlivých složek přípravku. Farmakodynamické parametry paracetamolu a kodeinu jsou velmi podobné. Proto jsou i jejich farmakologické účinky synchronní a mají podobné trvání, čímž je dosaženo maximálního synergického působení.

Přehled literatury z roku 2009 ukázal, že kombinace paracetamol/kodein je účinná nejméně u 50 % pacientů se středně závažnou až závažnou pooperační bolestí v porovnání s 20 % pacientů s placebem. Tato kombinace také prodlužuje dobu analgezie o 1 hodinu v porovnání se samotným paracetamolem. Přidání kodeinu k paracetamolu vede k významnému snížení NNT (počtu pacientů, které je třeba léčit) z 5 na 2,3–3,1. Toto zlepšení analgetické účinnosti není na úkor výborné snášenlivosti paracetamolu.

Přehled literatury z roku 2013 ukázal účinnost kombinace paracetamol/kodein v léčbě různých typů bolesti. Prokázal noninferioritu této kombinace vůči NSAID, přičemž díky vyšší incidenci potenciálně nepříznivých účinků NSAID doporučují autoři uvedenou kombinaci zejména u starších pacientů a pacientů s kardiovaskulárními riziky.

Studie z roku 2012 ukázala, že přidání paracetamolu ke komplexnímu rehabilitačnímu programu pacientů s plánovanou totální náhradou kloubu snižuje intenzitu bolesti a kombinace 500 mg paracetamolu s 30 mg kodeinu zajišťuje ještě významnější zmírnění bolesti.

Studie z roku 2010 provedená u skupiny pacientů s polytraumatem ukázala, že kombinace paracetamol/kodein je účinnou alternativou NSAID. To je významné zejména u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení.

Autoři souhrnu vědeckých prací věnovaných kombinaci paracetamol/kodein z roku 2015 uzavírají, že tato fixní kombinace analgetik může být přínosem u pacientů s různými typy bolesti. Díky komplementárnímu mechanismu účinku obou molekul lze dosáhnout dostatečné analgetické účinnosti, omezit výskyt vedlejších účinků, zjednodušit režim dávkování a zvýšit compliance pacienta.

(zza)

Zdroj: Mattia C., Coluzzi F. A look inside the association codeine-paracetamol: clinical pharmacology supports analgesic efficacy. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19 (3): 507–16.

 

 Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa