Frekvence alel genu TPMT v populaci České republiky


Autoři: P. Riedlová 1;  Á. Bóday 1;  D. Valík 2;  R. Richterová 1;  M. Kučerová 1;  M. Radina 1
Působiště autorů: Onkologické centrum J. G. Mendela – laboratoř molekulární biologie, Nový Jičín 1;  Masarykův onkologický ústav – oddělení laboratorní medicíny, Brno 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 178
Kategorie: Sjezdy

Thiopurin S-metyltransferáza (TPMT) je enzym cytosolu, který katalyzuje S-metylaci aromatických a heterocyklických sulfhydrilových komponent thiopurinů. Tyto látky jsou používány v medicíně jako protinádorová léčiva a imunosupresiva při terapii autoimunitních onemocnění, hematoonkologických onemocnění u dětí, idiopatických střevních zánětů a při transplantacích. Mezi nejznámější zástupce patří 6-thioguanin, 6-merkaptopurin a jeho imidazolový derivát azathioprin. Thiopurinová léčiva jsou konvertována v organismu na účinné thioguaninové nukleotidy, které se zabudovávají do nukleových kyselin, a inhibují tak jejich transkripci. Cytotoxické a imunosupresivní účinky jsou dány také inhibicí de novo syntézy purinových nukleotidů.

TPMT je klíčový enzym biodegradace thiopurinů, určující efekt léčiv a vznik vedlejších nežádoucích účinků při jejich odbourávání, jako je myelosuprese, hepatotoxicita, neurotoxicita a záněty sliznic. Snížená aktivita TPMT je důsledkem přítomnosti známých polymorfismů v kódující oblasti genu TPMT. Nerovnoměrné rozložení aktivity TPMT v populaci způsobuje rozdíly v účinnosti léčby a ve výskytu nežádoucích vedlejších účinků, proto stanovení genotypu TPMT před začátkem léčby může být dobrým nástrojem pro určení vhodného dávkování léčiva.

V indoevropské populaci bylo popsáno několik funkčních polymorfismů, z nichž mezi nejčastější deficitní alely patří TPMT*2, TPMT*3A a TPMT*3C, méně častá je alela TPMT*3B. Alela TPMT*2 je tvořena nukleotidovou záměnou G238C v exonu 5, TPMT*3C záměnou A719G v exonu 10. U TPMT*3A byly popsány dvě sekvenční varianty, G460A v exonu 7 a A719G v exonu 10.

V souboru 157 pacientů jsme sledovali výskyt alel TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B a TPMT*3C. Vzorky DNA byly izolovány z leukocytů periferní krve a molekulárně genetická analýza byla založena na principu analýzy křivek teploty tání. V souboru byly zastoupeny genotypy: TPMT*1/*1 – 144×, TPMT*1/*2 – 1×, TPMT*1/*3A – 11× a TPMT*3A/*3A – 1×.

V naší populaci zjištěné genotypové a alelové frekvence se shodují s údaji publikovanými pro indoevropskou populaci.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa