Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov:    MeDitorial, s.r.o.
                                                   Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2
                                                   IČO 271 99 151
                                                   (ďalej iba „Správca“)

Správca spracovania osobných údajov užívateľov svojich služieb na základe udeleného súhlasu, v súlade s oprávneným záujmom či na základe vzájomného zmluvného vzťahu. Správca tiež v niektorých prípadoch spracováva zvláštne kategórie údajov o zdravotnom stave svojich užívateľov, ktoré mu užívatelia za účelom využitia služieb Správcu poskytnú, a to vždy iba na základe zvláštneho súhlasu o spracovaní osobných údajov, vrátane zvláštnej kategórie údajov.

Prehľad služieb Správcu, v ktorých rámci dochádza k spracovaniu osobných údajov užívateľov (vrátane zvláštnej kategórie údajov) nájdete tu.

V prípade, že spracovanie osobných údajov vyžaduje a predpokladá predchádzajúce udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (prípadne spracovanie zvláštnej kategórie údajov), ich texty nájdete vždy na jednotlivých stránkach  Správcu.

Spracovanie osobných údajov Správcu je realizované v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, najmä podľa zákona č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov (ďalej iba „zákon o spracovaní osobných údajov“) a nariadenia č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „obecné nariadenie o ochrane osobných údajov“).

Správca údaje uchováva maximálne na obdobie 10 rokov od posledného využitia služby užívateľom alebo do odvolania udeleného súhlasu. 

Správca výslovne oznamuje, že spracováva zvláštne kategórie údajov subjektov údajov, konkrétne o zdravotnom stave, a to za účelom vypracovania odpovede odborníka v rámci internetovej poradne v rámci svojich služieb, vždy však po udelení výslovného súhlasu subjektov údajov.

Správca výslovne upozorňuje svojich užívateľov ako subjekty údajov na ich práva súvisiace so spracovaním podľa výšky zmienených právnych predpisov, a to ako ve vzťahu k osobným údajom, tak aj ku zvláštnej kategórii osobných údajov, najmä:

  • s právom na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo ich vymazanie, poprípade s obmedzením spracovania;
  • s právom vzniesť námietku proti spracovaniu;
  • s právom na prenositeľnosť údajov v štrukturovanom, běžne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  • s právom kedykoľvek súhlas so spracovaním odvolať;
  • s právom podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Správca ďalej oznamuje, že osobné údaje sú spracované iba v rozsahu, v ktorom boli užívateľovi poskytnuté a iba pre zhora uvedené účely.

Správce vykonáva s osobnými údajmi najmä nasledujúce úkony: ukladá ich do databázy užívateľov, upravuje ich v prípade, že si užívatelia vyžadujú doplnenie alebo úpravy, vyhľadáva ich v rámci svojej databázy, triedi ich podľa jednotlivých kritérií pre dotazy poradne a likviduje ich po uplynutí zhora uvedenej lehoty pre spracovanie, alebo po odvolaní môjho súhlasu. Správca predáva údaje iba spracovateľom z radov odborníkov spracovávajúcich výslovne položené dotazy užívateľov, a to vždy len na základe vopred udeleného súhlasu subjektu údajov.

Užívateľ je v prípade akýchkoľvek dotazov ohľadom spracovania svojich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia vyššie uvedených práv oprávnený obrátiť sa na poverenca pre ochranu osobných údajov Spoločnosti, web: http://www.stankovapartneri.cz a email:  stankova@stankovapartneri.cz, alebo môže využiť kontaktné údaje Správcu uvedené na stránkach jednotlivých služieb poskytovaných Správcom.

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa