Kombinace metamizol/paracetamol v léčbě pooperační bolesti u zákroků v rámci jednodenní chirurgie

10. 6. 2017

V posledních deseti letech se rozšířil systém jednodenní chirurgie. Brzký návrat pacienta do domácího prostředí přispívá k rychlejšímu zotavení a snížení komplikací spojených s pobytem v nemocnici. Nezanedbatelnou výhodou jsou rovněž nižší náklady. Důležitou součástí kvalitní péče je rovněž adekvátní léčba pooperační bolesti.

Pooperační analgezie v domácím prostředí

Pooperační analgezie v domácím prostředí má ovšem určité limity. Pacienti disponují omezeným spektrem analgetik bez silných opioidů, léky mohou užívat jen perorálně. Vysoký počet ambulantních pacientů (9−40 %) proto v domácím prostředí trpí středně silnou až silnou akutní pooperační bolestí. Nejčastěji se jedná o nemocné po chirurgickém odstranění hemoroidů nebo artroskopické operaci ramene, kolene a operativním řešení tříselné kýly. Další nevýhodou je absence odborného pooperačního dohledu. Pacient musí posoudit sám bez jakékoliv odborné pomoci, jestli se jeho pooperační stav vyvíjí normálně, nebo komplikovaně.

Terapeutické možnosti

Po zákroku v rámci jednodenní chirurgie se nejčastěji hodnotí výskyt a intenzita pooperační bolesti a v delším časovém horizontu kvalita zotavení (QOR − quality of recovery). Zkoumání QOR profilů po různých druzích jednodenních chirurgických zákroků má význam kvůli rozlišení normálního a patologického pooperačního procesu.                                                                                           

Základem léčby pooperační bolesti jsou nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), paracetamol, slabší opioidy a lokální anestetika. Systematická metaanalýza prokázala, že kombinace paracetamolu s NSAIDs má silnější analgetický účinek než při podání těchto léků samostatně. Nicméně NSAIDs nejsou vždy dostatečně účinné a mají četné kontraindikace. Proto nejsou vhodné až u 25 % pacientů.

Metamizol je neopiátový lék se silnými analgetickými, antipyretickými a spasmolytickými účinky. Působí jako prekurzor, který se po aplikaci mění na účinné metabolity. Mechanismus jeho účinku zatím není dostatečně objasněný. Uvažuje se o několika faktorech včetně zapojení endogenních opioidů a inhibice enzymů COX-1/COX-2 (cyklooxygenáz). Výhodou metamizolu v porovnání s NSAIDs je jeho příznivý gastrointestinální, kardiovaskulární a cerebrovaskulární profil.

Aktuální výzkum

Popsána byla analgetická účinnost metamizolu podaného intravenózně nebo intramuskulárně po operaci během hospitalizace. Vyhodnocena byla také účinnost tramadolu, metamizolu a paracetamolu, které byly podány samostatně po zákroku v režimu jednodenní chirurgie. Dále bylo zjištěno, že současné podávání tramadolu a metamizolu vyvolá výraznou potenciaci jejich individuálních antinociceptivních účinků. Nyní zbývá ověřit analgetický účinek kombinace metamizol/paracetamol v tomto režimu.

Této problematice se věnuje právě probíhající výzkum mezinárodního týmu autorů pod vedením dr. Björna Stessela, který se zabývá srovnáním účinnosti kombinace metamizol/paracetamol oproti kombinaci ibuprofen/paracetamol, a to v léčbě pooperační bolesti po zákroku v rámci jednodenní chirurgie. 

(lkt)

Zdroj: Stessel B., Boon M., Joosten E. A. et al. Metamizole versus ibuprofen at home after day surgery: study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2016 Sep 26; 17 (1): 471, doi: 10.1186/s13063-016-1586-8.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa