Etické aspekty DNA testování otcovství


Autoři: I. Vobrubová;  F. Lošan;  P. Lošan
Působiště autorů: Genetika Plzeň s. r. o.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 183
Kategorie: Sjezdy

V současné době se zvedá zájem o DNA testování otcovství. Vzhledem k tomu, že není zákon, který by upravoval pravidla DNA testování, řídí se každá laboratoř vlastními pravidly.

O určení rodičovství pojednává zákon 94/1963, který je kritizován zejména pro šestiměsíční lhůtu k popření otcovství. Proti tomuto zákonu vzniklo občanské sdružení, které usiluje o jeho změnu.

Příspěvek se zabývá také důvody, které rodiny vedou k zájmu o DNA testování otcovství a o přínosy a zápory, které informace o určení otcovství přináší. Poukazuje dále na eticky sporné situace, které nastávají při testování otcovství a uvádí na toto téma kazuistiky.

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.

Akreditovaná národní referenčni laboratoř DNA diagnostiky

Ústav hematologie a krevní transfuze

128 08 Praha 2, U Nemocnice 1

e-mail: radim.brdicka@uhkt.cz

Příští konference DNA diagnostiky se uskuteční 27. a 28. listopadu 2008 v Brně.

Přehled výsledků externí kontroly kvality v roce 2007 organizované domácími subjekty:

Tab. 1. jp_297_t_1
jp_297_t_1

Tab. 2. jp_297_t_2
jp_297_t_2

Tab. 3. jp_297_t_3
jp_297_t_3

Tab. 4. jp_297_t_4
jp_297_t_4

Z uvedených výsledků je zřejmé, že externí kontroly kvality se účastní většina laboratoří, které danou diagnostiku nabízejí, zároveň jejich výsledky svědčí o kvalitě jejich práce, neboť výsledky nedodalo, nebo dodalo jen částečně správných pouze cca 4 % obeslaných laboratoří. Faktem zůstává, že některé testování je poměrně jednoduché, nebo se záchytností omezuje jen na některé alely, jiné poměrně složité, či s velkou šíří testující přítomnost i vzácnějších alel. Zvláště náročnou součástí genetického testování je interpretační stránka nálezu, která je teprve postupně do systému externí kontroly kvality vkládána.

Plán mezilaboratorního porovnávání molekulárně genetických zkoušek pro rok 2008 je na obvyklé adrese:

http://www.uhkt.cz/files/nrl-dna/Plan_MPZ_2008.pdf

S použitím výsledků, které dodali: I. Blaháková, A. Hořínek, I. Hrachovinová., M. Macek Jr., E. Otáhalová, Z. Sieglová, I. Valášková zpracoval Radim Brdička, Koordinační centrum genetických laboratoří a Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa