Validace molekulárně genetické metody – vyšetření mutace F508del genu CFTR pomocí PCR reakce s fluorescenčně značeným párem primerů


Autoři: A. Štambergová;  J. Čamajová;  M. Macek Jr.
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky, Centrum cystické fibrózy, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 182
Kategorie: Recenze

Validace analytických metod, a to i metod molekulárně-genetických, je základním požadavkem kladeným na klinicko-diagnostické laboratoře v souvislosti s jejich akreditací např. dle normy ISO 15189. Norma blíže neurčuje, jaké validační parametry zhodnotit ani v jakém rozsahu je třeba validaci provést. Tento příspěvek má být ukázkou validace metody pro vyšetření F508del genu CFTR pomocí PCR s fluorescenčně značeným párem primerů. Vhodnost metody byla posouzena na základě vyšetření následujících validačních parametrů: specifičnosti, citlivosti, opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a robustnosti.

Tato práce byla podporována výzkumným záměrem VZFNM 00064203(6112) a Eurogentestem.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek CytoChip

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa