Časopis lékařů českých - Číslo 3/2008

Přehledový článek

131
Využití PET/CT v diagnostice nádorů plic

J. Votrubová

136
Rubinstein-Taybi syndrom nebo-li syndrom širokých palců

J. Hošek, A. Borková

141
Problematika náhradního rozhodování o dalším léčebném postupu inkompetentního pacienta I. část – absence závazného pokynu pro další léčebný postup

J. Kawalec

144
Problematika náhradního rozhodování o dalším léčebném postupu inkompetentního pacienta II. část – existence závazného pokynu pro další léčebný postup

J. Kawalec

148
Spirituální jevy vyskytující se u každého člověka a zdraví*

M. Kršiak


Původní práce

155
Tuberkulóza u cizinců v České republice v letech 2003–2006

J. Homolka, F. Krejbich


Knihy

158
Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin
189
Praxis der Psychoonkologie (Psychoedukation, Beratung und Therapie)

Speciální sdělení

159
Hrozí zneužití – diskreditace lékařské genetiky

P. Goetz, L. Foretová, M. Macek, R. Brdička, V. Jüttnerová, V. Franková, V. Hořínová, J. Payne, P. Hach


Kazuistika

162
Kawasakiho choroba a její oční příznaky

D. Svobodová, J. Slaný, T. Pískovský


Dějiny lékařství

165
Sto let od narození neurochirurga Zdeňka Kunce – vzpomínka jeho žáka

Vybrané souhrny

167
A complex interaction between drug allergy and viral infection

T. Shiohara, Y. Kano

Epidemiologic and clinical features of anaphylaxis in Korea

M. S. Yang, S. H. Lee, T. W. Kim, J. W. Kwon, S. M. Lee, S. H. Kim, H. S. Kwon, C. H. Park, H. W. Park, S. S. Kim, S. H. Cho, K. U. Min, Y. Y. Kim, Y. S. Chang


Sjezdy

168
Jedenáctá celostátní konference DNA diagnostiky Praha, 6.–7. prosince 2007
Význam vybraných molekulárně-genetických markerů pro predikci léčebné odpovědi a odhadu prognózy u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

L. Benešová, B. Belšánová, M. Pešek, R. Slováčková, M. Minárik

169
CLL a www.ericll.cz

D. Bystřická, P. Karkošová, M. Lehnerová, L. Dušková, P. Trubač, O. Scheinost

CytoChip

J. Čížek

170
Současný stav DNA diagnostiky u neuronálních ceroidlipofuscinos (NCL) v České republice a na SlovenskuNově charakterizovaný typ NCL7

L. Dvořáková, H. Vlášková, L. Stolnaja, H. Poupětová, H. Myšková, M. Elleder

171
Význam molekulárně genetické analýzy genu CYP2D6 a metody detekce

E. Flodrová, A. Žourková, I. Palčíková, R. Gaillyová

Možnosti stanovení minimální zbytkové choroby pomocí RQ-PCR u B-CLL pacientů

H. Francová, J. Chumchalová, Y. Brychtová, M. Doubek, D. Dvořáková, J. Mayer

172
Informovaný souhlas v molekulární genetice

V. Franková

APEX-nový přístup v molekulárně genetické diagnostice Wilsonovy choroby

L. Gojová, E. Jansová, S. Pouchlá, I. Blaháková, L. Fajkusová

173
Výskyt rizikových trombofilních faktorů v české populaci

I. Hrachovinová, P. Salaj, Š. Rittich

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

I. Hromadníková, L. Žejšková, J. Stehnová, J. Doucha, P. Calda, K. Nekovářová, D. Dušková, R. Schrollová

174
Analýza genomu B-CLL pacientů pomocí array CGH

K. Staňo Kozubík, P. Kuglík, D. Dvořáková, J. Mayer, Š. Pospíšilová

Možnosti DNA diagnostiky u dívek s karyotypem 46,XY

A. Křepelová, M. Malíková, M. Simandlová, R. Gaillyová

175
Vyšetření genu pro LMNA A/C u českých pacientů s CMT2 a AD EDMD

P. Laššuthová, L. Baránková, J. Haberlová, R. Mazanec, T. Maříková, P. Seeman

Přestavba IgVH subgenů a význam stanovení v diagnostice B-CLL

V. Kuhrová, H. Francová, D. Dvořáková, J. Mayer

176
Projekt Eurogentest: přehled výsledků ve druhé polovině řešení tohoto projektu

M. Macek ml., J. Čamajová, P. Norambuena, P. Křenková, M. Balasčáková, M. Havlovicová, M. Macek, P. Goetz, A. Štambergová

Využití populační DNA banky ve výzkumu komplexních geneticky podmíněných chorob: nové možnosti a nová úskalí

M. Minárik

177
Genotyping of MTHFR 677 C>T and 1298 A>C polymorphisms by High Resolution Melting of Small Amplicons

P. Norambuena, J. Copeland, P. Krenkova, A. Nestorovic, A. Stambergova, M. Macek Jr.

Molekulární diagnostika RB1 genu u pacientů s retinoblastomem

V. Peňásová, A. Kratochvílová, I. Valášková, R. Gaillyová, T. Kepák

178
Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob

M. Putzová, L. Pecnová, V. Krutílková, J. Míka, D. Stejskal

Frekvence alel genu TPMT v populaci České republiky

P. Riedlová, Á. Bóday, D. Valík, R. Richterová, M. Kučerová, M. Radina

179
Léčba imatinibem u pacientů s chronickou myeloidní leukémií a vyšetřování příčin vznikajících rezistencí

Š. Rožmanová, J. Veselovská, R. Solná, J. Pavlíček, P. Rohoň, I. Skoumalová, M. Jarošová, E. Faber, V. Divoký, K. Indrák

Korelace genotypu, fenotypu a hladiny mRNA u vybraných nervosvalových poruch

J. Sedláčková, K. Stehlíková, Z. Hrubá, B. Jeřábková, E. Zapletalová, L. Fajkusová

180
Hereditární spastická paraparesa typ SPG4 – první výsledky z České republiky

P. Seeman, H. Kuntová, M. Čermáková, I. Smetanová, K. Zálešáková, M. Putzová, D. Stejskal

From Biobanking to Biomarkers in Vascular and Metabolic Disease

G. Schmitz

181
Mutační analýza genu PKD1 u pacientů s autozomálně dominantní polycystickou chorobou ledvin

S. Svobodová, J. Štekrová, R. Sandford

182
Genomická analýza reakce štěpu proti hostiteli u leukemických pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk

J. Verner, J. Kabáthová, B. Tichý, D. Dvořáková, Š. Pospíšilová, J. Mayer

CADASIL: analýza mutací v genu Notch3

H. Vlášková, M. Boučková, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

183
Etické aspekty DNA testování otcovství

I. Vobrubová, F. Lošan, P. Lošan

186
XI. kongres o aterosklerózeŠpindlerův Mlýn, 6.–8. prosince 2007

Recenze

182
Validace molekulárně genetické metody – vyšetření mutace F508del genu CFTR pomocí PCR reakce s fluorescenčně značeným párem primerů

A. Štambergová, J. Čamajová, M. Macek Jr.


Zprávy

187
Spolek lékařů českých v Praze

Laureáti Nobelovy ceny

196
Laureáti Nobelovy ceny

135
Nový krok ve výzkumu pigmentového transferu
140
Nový pohled na lupy a seboroickou dermatitidu

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa