Všeobecné lékařství jako akademický obor


Všeobecné lékařství jako akademický obor

Záměremčlánku je ukázat na změny v poskytování zdravotní péče, které si vyžadují přizpůsobení kurikula lékařskýchškol, na roli všeobecného lékařství v těchto změnách a na potenciál, který má všeobecné lékařství pro pregraduálnívýuku a pro lékařský výzkum v primární péči. Zabývá se odpovědí na otázky: Co může všeobecné lékařství nabídnoutlékařským fakultám? Co mohou lékařské fakulty udělat pro obor všeobecné lékařství? Všeobecné lékařství nauniverzitách by mělo být, stejně jako je tomu v reálné péči o zdraví, prvním mostem od knih a teorie k živémučlověku. Ve vyšším ročníku studia by se pak mělo všeobecné lékařství představit jako klinický obor, se svým místemve zdravotnickém systému, svou definicí a charakteristikou. Obor všeobecné lékařství by měl, stejně jako je tomuv zahraničí, i u nás nabízet všechny atributy lékařské disciplíny k plné profesionální realizaci lékařů, a to včetněvědecko-výzkumné činnosti, lektorské výchovy a rozvoje akademických základen oboru na univerzitách. Právě tytočinnosti tlačí lékařské obory ve vývoji nejrychleji kupředu. Odměnou pro společnost za podporu tímto směrem budevyšší kvalita poskytované péče v ordinacích praktických lékařů.

Klíčová slova:
všeobecné lékařství, pregraduální lékařské vzdělávání, studijní náplň, výzkum v primární péči,postgraduální student.


General Practice as an Academic Discipline

The aim of the article is to show emerging changes in the health care, which will require some adaptation of curriculaof medical faculties. It also considers the role of general practice in those changes and it emphasizes the potentialof general practice for the undergraduate medical education and for the primary care research. Three questions arediscussed: What can the subject of general practice offer to medical faculties? What can the medical faculties do forthe general practice?At universities, the discipline “General practice” should become, similarly to the real health care, the first bridgebetween books and the live human. At higher classes, it should represent a clinical field with its position in the healthcare system, with its definition and characteristics.Similarly to other countries, general practice should offer all attributes of a medical branch for the full accomplishmentof medicals, including their scientific work and teaching. It would require further developing of its academicbasis. Society will be then awarded with higher quality of medical care offered by general practitioners.

Key words:
general practice, undergraduate medical education, undergraduate curriculum, primary care research,postgraduate student.


Autoři: B. Seifert
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 691-693
Kategorie: Články

Souhrn

Záměremčlánku je ukázat na změny v poskytování zdravotní péče, které si vyžadují přizpůsobení kurikula lékařskýchškol, na roli všeobecného lékařství v těchto změnách a na potenciál, který má všeobecné lékařství pro pregraduálnívýuku a pro lékařský výzkum v primární péči. Zabývá se odpovědí na otázky: Co může všeobecné lékařství nabídnoutlékařským fakultám? Co mohou lékařské fakulty udělat pro obor všeobecné lékařství? Všeobecné lékařství nauniverzitách by mělo být, stejně jako je tomu v reálné péči o zdraví, prvním mostem od knih a teorie k živémučlověku. Ve vyšším ročníku studia by se pak mělo všeobecné lékařství představit jako klinický obor, se svým místemve zdravotnickém systému, svou definicí a charakteristikou. Obor všeobecné lékařství by měl, stejně jako je tomuv zahraničí, i u nás nabízet všechny atributy lékařské disciplíny k plné profesionální realizaci lékařů, a to včetněvědecko-výzkumné činnosti, lektorské výchovy a rozvoje akademických základen oboru na univerzitách. Právě tytočinnosti tlačí lékařské obory ve vývoji nejrychleji kupředu. Odměnou pro společnost za podporu tímto směrem budevyšší kvalita poskytované péče v ordinacích praktických lékařů.

Klíčová slova:
všeobecné lékařství, pregraduální lékařské vzdělávání, studijní náplň, výzkum v primární péči,postgraduální student.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa