Naše první zkušenosti s magneticko-rezonančnícholangiopankreatikografií


Naše první zkušenosti s magneticko-rezonančnícholangiopankreatikografií

Východisko.
Magneticko-rezonanční cholangiopankreatikografie (MRCP) je založena na využití těžce váženýchETSE (echo-train spin echo) T2 sekvencí s potlačením tuku, které poskytují vizualizaci pomalu proudící či stagnujícítekutiny. Jde o krátké sekvence v koronární rovině se šíří vrstvy 8 cm nebo 4 mm. V práci jsou předloženy vlastnízkušenosti s MRCP vyšetřeními za posledních 12 měsíců.Metody a výsledky. Celkově autoři provedli 88 vyšetření, z toho do souboru zařadili 67 vyšetření, která bylajednoznačně klinicky indikovaná a technicky zdařilá. Z 67 pacientů bylo 20 mužů ve věku 25–83le t a 47 žen vevěku 19–82 let. Pacienti byli rozděleni do 4 základních indikačních skupin (I. – přechodná cholestáza, normálníultrazvukové vyšetření, II. – jednoznačná cholestáza, III. – patologie pankreatu, IV. – nezařazení).Nejpočetnější skupinou se stala skupina I. (35 pacientů). U 7 (20 %) z nich byla nalezena patologická odchylkapřevážně charakteru choledocholithiázy a stenóz včetně mnohočetných stenóz při později ověřené primární sklerotizujícícholangoitidě.MRCP bylo jednoznačně diagnosticky přínosné u pacientů s cholestázou (16 pacientů ve skupině II.), u nichž MRCPjednoznačně odpovědělo na otázku žádanou klinikem. Ujednoho pacienta (z celkových čtyř) s primární sklerotizujícícholangoitidou nebyly však na MRCP zachyceny všechny intrahepatální stenózy, které byly zobrazeny na ERCP.MRCP přesvědčivě zobrazila u tohoto pacienta pouze extrahepatální stenózy.Závěry. MRCP by měla zaujmout pevné místo ve vyšetřovacím algoritmu pacientů s patologií žlučových cest. Mávýznam nejen u pacientů, u kterých je endoskopická cholangiopankreatikografie (ERCP) kontraindikována či senezdaří, ale přínosné je i u pacientů s přechodnou cholestázou s negativním ultrazvukovým nálezem.

Klíčová slova:
MRCP, stenóza, choledocholithiáza.


Our First Experience with Magnetic Resonance Cholangiopancreaticography

Background.
Magnetic resonance cholangiopancreaticography (MRCP) is based on heavily weighted T2 sequences(ETSE – echo-train spin echo) with suppression of fat, giving visualisation of slowly flowing or stagnating fluid.MRCP are short sequences in coronary plane with thickness of 8 cm or 4 mm. Retrospective analysis of all MRCPexaminations performed during last 12 months is presented.Methods and Results. Eighty-eight examinations were done, of which 67 ones with both adequate technical qualityand clinical indication were included into the study (20 males aged 25–83ye ars, 47 women aged 19–82 years).Patients were divided into 4 groups regarding to the indications (group I. – temporary cholestasis, normal abdominalultrasound, II. – definite cholestasis, III. – pathologic findings on pancreas, IV. – other). Vast majority of patientswere included into group I (35 subjects). In 7 (20 %) of them choledocholithiasis and/or stenoses (including multiplestenoses in primary sclerotizing cholangoitis) were found. MRCP brought diagnostic information in subjects withcholestasis (group II.) and answered questions given by clinicians. However, in 1 of 4 subjects with primarysclerotizing cholangoitis,MRCP did not reveal intra-hepatic stenoses, which were later visualised by classical ERCP.Only the extrahepatic stenoses were diagnosed by MRCP in the latter subject.Conclusions. MRCP should become a standard examination in the diagnostic algorithm in patients with cholangiopathies.MRCP has its value not only in subjects with unsuccessful or contraindicated ERCP, but also in subjectswith temporary cholestasis with negative ultrasound finding.

Key words:
MRCP, stenosis, choledocholithiasis.


Autoři: H. Malíková;  J. Weichet;  J. Vymazal;  J. Balák;  B. Drugová;  K. Mareš 1;  M. Oliverius 2
Působiště autorů: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha Chirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 656-660
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Magneticko-rezonanční cholangiopankreatikografie (MRCP) je založena na využití těžce váženýchETSE (echo-train spin echo) T2 sekvencí s potlačením tuku, které poskytují vizualizaci pomalu proudící či stagnujícítekutiny. Jde o krátké sekvence v koronární rovině se šíří vrstvy 8 cm nebo 4 mm. V práci jsou předloženy vlastnízkušenosti s MRCP vyšetřeními za posledních 12 měsíců.Metody a výsledky. Celkově autoři provedli 88 vyšetření, z toho do souboru zařadili 67 vyšetření, která bylajednoznačně klinicky indikovaná a technicky zdařilá. Z 67 pacientů bylo 20 mužů ve věku 25–83le t a 47 žen vevěku 19–82 let. Pacienti byli rozděleni do 4 základních indikačních skupin (I. – přechodná cholestáza, normálníultrazvukové vyšetření, II. – jednoznačná cholestáza, III. – patologie pankreatu, IV. – nezařazení).Nejpočetnější skupinou se stala skupina I. (35 pacientů). U 7 (20 %) z nich byla nalezena patologická odchylkapřevážně charakteru choledocholithiázy a stenóz včetně mnohočetných stenóz při později ověřené primární sklerotizujícícholangoitidě.MRCP bylo jednoznačně diagnosticky přínosné u pacientů s cholestázou (16 pacientů ve skupině II.), u nichž MRCPjednoznačně odpovědělo na otázku žádanou klinikem. Ujednoho pacienta (z celkových čtyř) s primární sklerotizujícícholangoitidou nebyly však na MRCP zachyceny všechny intrahepatální stenózy, které byly zobrazeny na ERCP.MRCP přesvědčivě zobrazila u tohoto pacienta pouze extrahepatální stenózy.Závěry. MRCP by měla zaujmout pevné místo ve vyšetřovacím algoritmu pacientů s patologií žlučových cest. Mávýznam nejen u pacientů, u kterých je endoskopická cholangiopankreatikografie (ERCP) kontraindikována či senezdaří, ale přínosné je i u pacientů s přechodnou cholestázou s negativním ultrazvukovým nálezem.

Klíčová slova:
MRCP, stenóza, choledocholithiáza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa