Epidemiologie těžkých poraněníz pohledu trauma centra


Epidemiologie těžkých poraněníz pohledu trauma centra

Východisko.
Úrazy tvoří hlavní příčinu mortality věkové skupiny do 45 let. Závažnou příčinou úrazů v ČR jsoudopravní nehody, jejichž trend výskytu je stále nepříznivý.Metody a výsledky. Úrazová nemocnice vBrně je traumatologickým centrempro Jihomoravský kraj a krajVysočina.Od roku 1999 zde probíhá studie sledující skupinu pacientů s těžkým poraněním, kritériemvýběru je poranění alespoňdvou tělních struktur a hodnota Injury Severity Score nad 16. Za období 1999–2002 skupina zahrnuje 880 pacientů,z toho 75,7 % mužů. Průměrný věk byl 39,3 let. Hlavní příčinou poranění byla dopravní nehoda (72 %), následujepád z výše (20 %).Závěry. Při průměrné hodnotě ISS 27 došlo během sledovaného období k významnému poklesu mortality pacientů(z 22 % v roce 1999 na 11 % v roce 2002). Článek rozebírá u poraněných při dopravní nehodě výskyt a typy poraněníu jednotlivých účastníků silničního provozu.

Klíčová slova:
polytrauma, epidemiologie, dopravní nehody.


Epidemiology of Serious Injuries from the Standpoint of a Trauma Centre

Background.
Injuries represent the major cause of mortality in the age group up to 45 years. In the Czech Republic,the majority of injuries is caused by traffic accidents. According of statistic data incidence of injuries is increasing.Methods and Results. Traumatological Hospital Brno is Trauma Centre level I for two districts (2 mil. people). In1999, the epidemiological prospective study was initiated, monitoring patients with injured at least two bodystructures and with Injury Severity Score higher than 16. After four years, the group includes 880 patients (75.7 %of males). The average age was 39.3 years (14–97 years). The main cause of injury was a traffic accident (72 %),the second cause was a downfall (20 %).Conclusions. The average value of ISS is 27, the mortality decreased significantly from 22 % in 1999 to 11 % in2002. Occurrence and types of injuries in traffic participants are analysed.

Key words:
polytrauma, epidemiology, traffic accidents.


Autoři: V. Neklapilová;  P. Zelníček 1
Působiště autorů: Úrazová nemocnice, BrnoKlinika traumatologie Úrazové nemocnice LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 676-678
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Úrazy tvoří hlavní příčinu mortality věkové skupiny do 45 let. Závažnou příčinou úrazů v ČR jsoudopravní nehody, jejichž trend výskytu je stále nepříznivý.Metody a výsledky. Úrazová nemocnice vBrně je traumatologickým centrempro Jihomoravský kraj a krajVysočina.Od roku 1999 zde probíhá studie sledující skupinu pacientů s těžkým poraněním, kritériemvýběru je poranění alespoňdvou tělních struktur a hodnota Injury Severity Score nad 16. Za období 1999–2002 skupina zahrnuje 880 pacientů,z toho 75,7 % mužů. Průměrný věk byl 39,3 let. Hlavní příčinou poranění byla dopravní nehoda (72 %), následujepád z výše (20 %).Závěry. Při průměrné hodnotě ISS 27 došlo během sledovaného období k významnému poklesu mortality pacientů(z 22 % v roce 1999 na 11 % v roce 2002). Článek rozebírá u poraněných při dopravní nehodě výskyt a typy poraněníu jednotlivých účastníků silničního provozu.

Klíčová slova:
polytrauma, epidemiologie, dopravní nehody.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa