Diagnostika infekce Helicobacter pylori v dětskémvěku novou enzymoimunoanalytickou metodoustanovením antigenu ve stolici (HpStAR)pomocí monoklonálních protilátek


Diagnostika infekce Helicobacter pylori v dětskémvěku novou enzymoimunoanalytickou metodoustanovením antigenu ve stolici (HpStAR)pomocí monoklonálních protilátek

Východisko.
Stanovení antigenu H. pylori ve stolici je možné dvěma metodami. HpSA Premier Platinum, již dřívezavedený, využívá polyklonální protilátky. Nově zavedený test je založený na protilátkách monoklonálních. Cílemprospektivní studie bylo zhodnotit nově zavedený test stanovení antigenu H. pylori ve stolici (DAKO HpStAR)využívající monoklonální protilátky v detekci infekce H. pylori v dětském věku.Metody a výsledky. Soubor studie tvořilo 93dě tí, které se podrobily gastroskopii a biopsii antrální a korporálnísliznice. Pozitivita H. pylori byla založena na dvou přímých testech (histologie, ureáza). U všech dětí bylo provedenovyšetření antigenu H. pylori ve stolici (HpStAR) a sérologie IgG. Výsledky HpStAR byly odečteny spektrofotometricky(450/630 nm) při cut-off optické denzity 0.150. Z 93 dětí (42 chlapců, 51dívek) (2–18 roků), 26 dětí (27,9 %)(13,1±3,2 roku) bylo H. pylori pozitivních a 67 dětí (72,1 %) (12,8±4,7 roku) H. pylori negativních. Obě skupinydětí se nelišily ve věku. U 2 dětí byla nesprávně diagnostikována infekce H. pylori (l falešně pozitivní a l falešněnegativní) dle HpStAR. Senzitivita testu je 96,1 %, specificita 98,5 %, prediktivní hodnota pozitivity testu 96,1 %a prediktivní hodnota negativity testu 98,5 %. Sérologie IgG vykazovala senzitivitu 88,5 %, specificitu 70,2 %,prediktivní hodnotu pozitivity 53,5 % a prediktivní hodnotu negativity 94 %.Závěry. HpStAR metoda založená na monoklonálních protilátkách je přesná, spolehlivá, neinvazivní metoda prostanovení infekce H. pylori v dětském věku, rozšiřující možnosti přesné neinvazivní diagnostiky.

Klíčová slova:
H. pylori, diagnóza, antigen H. pylori ve stolici, monoklonální protilátky, děti.


Revealing of the Helicobacter pylori Infection in Children by Detection ofStool Antigen by a Novel Enzyme Immunoassay Using Monoclonal Antibodies (HpStAR)

Background.
Premier Platinum HpSA EIAis an enzyme immunoassay developed for diagnosis of H. pylori infectionusing polyclonal antibodies against H. pylori in human stool. A new H. pylori stool antigen test, based on monoclonalantibodies, has been developed. Our aim was to evaluate prospectively the accuracy of the novel antigen stool test(DAKO HpStAR) using monoclonal antibodies for detection of H. pylori infection in children.Methods and Results. Total of 93c hildren undergoing upper gastrointestinal endoscopy were included in the study.Biopsy specimens were sampled from the gastric antrum and from the corpus. Patients were classified as H. pyloripositive if histology and urease testwere positive. All children provided a stool samplewithin 3da ys after gastroscopy.IgG serology against H. pylori was also employed. HpStAR test was performed according to the manufacturersprotocol. Results were read at 450/630 nm by spectrophotometry (cut-off point 0.150). Of the 93 children, 26 wereH. pylori positive (13.1±3.2 yr), and 67 patients were H. pylori negative (12.8±4.7 yr). Only 2 children weremisclassified (l false negative, and 1 false positive). Sensitivity was 96,1 %, specificity 98,5 %, the positive andnegative predicting values were 96,1 % and 98,5 %, respectively. Serology showed sensitivity 88,5 %, specificity70,2 %; the positive and negative predicting values were 53,5 % and 94 % respectively.Conclusion: HpStAR test based on monoclonal antibodies can be considered an accurate, non-invasive, reliablemethod for the diagnosis of H. pylori infection in children.

Key words:
H. pylori, diagnosis, stool antigen, monoclonal antibodies, children.


Autoři: J. Sýkora;  K. Valečková 1;  F. Stožický;  J. Schwarz;  J. Varvařovská
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň Odělení sérologie Mikrobiologického ústavu FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 687-690
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Stanovení antigenu H. pylori ve stolici je možné dvěma metodami. HpSA Premier Platinum, již dřívezavedený, využívá polyklonální protilátky. Nově zavedený test je založený na protilátkách monoklonálních. Cílemprospektivní studie bylo zhodnotit nově zavedený test stanovení antigenu H. pylori ve stolici (DAKO HpStAR)využívající monoklonální protilátky v detekci infekce H. pylori v dětském věku.Metody a výsledky. Soubor studie tvořilo 93dě tí, které se podrobily gastroskopii a biopsii antrální a korporálnísliznice. Pozitivita H. pylori byla založena na dvou přímých testech (histologie, ureáza). U všech dětí bylo provedenovyšetření antigenu H. pylori ve stolici (HpStAR) a sérologie IgG. Výsledky HpStAR byly odečteny spektrofotometricky(450/630 nm) při cut-off optické denzity 0.150. Z 93 dětí (42 chlapců, 51dívek) (2–18 roků), 26 dětí (27,9 %)(13,1±3,2 roku) bylo H. pylori pozitivních a 67 dětí (72,1 %) (12,8±4,7 roku) H. pylori negativních. Obě skupinydětí se nelišily ve věku. U 2 dětí byla nesprávně diagnostikována infekce H. pylori (l falešně pozitivní a l falešněnegativní) dle HpStAR. Senzitivita testu je 96,1 %, specificita 98,5 %, prediktivní hodnota pozitivity testu 96,1 %a prediktivní hodnota negativity testu 98,5 %. Sérologie IgG vykazovala senzitivitu 88,5 %, specificitu 70,2 %,prediktivní hodnotu pozitivity 53,5 % a prediktivní hodnotu negativity 94 %.Závěry. HpStAR metoda založená na monoklonálních protilátkách je přesná, spolehlivá, neinvazivní metoda prostanovení infekce H. pylori v dětském věku, rozšiřující možnosti přesné neinvazivní diagnostiky.

Klíčová slova:
H. pylori, diagnóza, antigen H. pylori ve stolici, monoklonální protilátky, děti.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa