Subklinická hypotyreóza se zaměřením nakardiovaskulární systém


Subklinická hypotyreóza se zaměřením nakardiovaskulární systém

Subklinická hypotyreóza je častý stav, který se vyskytuje u 3–7 % populace, u žen nad 60 let přesahuje 10 %. Naklinický význam tohoto syndromu, jak vyplývá z uvedených údajů, není sice jednoznačný názor, je ale zřejmé, žeje zvýšené riziko aterosklerózy a jejích komplikací. Především u starších žen lze doporučit skrínink na subklinickouhypotyreózu a eventuální substituční léčbu zvažovat podle uvedených kritérií. V rozhodování o léčbě subklinickéhypotyreózy by měl internista, resp. endokrinolog spolupracovat s kardiologem, psychiatrem, popřípadě s neurologems cílem korigovat možné klinické dopady subklinické hypotyreózy, resp. předcházet jejich manifestaci.

Klíčová slova:
subklinická hypotyreóza, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, lipoproteiny.


Subclinical Hypothyroidism and the Cardiovascular System

Subclinical hypothyroidism is comparatively frequent disorder with incidence between 3t o 7 % in the generalpopulation; in females over 60 it can exceed 10 %. There is no unequivocal view on the clinical significance of thesyndrome; however, it may correspond with increased risk of atherosclerosis and its complications. Especially inelderly women, screening for subclinical hypothyroidism is recommended with possible hormone replacementaccording to given criteria. Decision about the therapy of subclinical hypothyroidism should be done together withcardiologist, psychiatrist or neurologist in order to correct possible clinical impacts and prevent further manifestations.

Key words:
subclinical hypothyroidism, atherosclerosis, ischaemic heart disease, lipoproteins.


Autoři: J. Spáčilová;  Z. Límanová 1;  M. Aschermann
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 643-647
Kategorie: Články

Souhrn

Subklinická hypotyreóza je častý stav, který se vyskytuje u 3–7 % populace, u žen nad 60 let přesahuje 10 %. Naklinický význam tohoto syndromu, jak vyplývá z uvedených údajů, není sice jednoznačný názor, je ale zřejmé, žeje zvýšené riziko aterosklerózy a jejích komplikací. Především u starších žen lze doporučit skrínink na subklinickouhypotyreózu a eventuální substituční léčbu zvažovat podle uvedených kritérií. V rozhodování o léčbě subklinickéhypotyreózy by měl internista, resp. endokrinolog spolupracovat s kardiologem, psychiatrem, popřípadě s neurologems cílem korigovat možné klinické dopady subklinické hypotyreózy, resp. předcházet jejich manifestaci.

Klíčová slova:
subklinická hypotyreóza, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, lipoproteiny.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa