Průkaz Helicobacter pylori ve slinách nemocnýchs recidivující aftózní stomatitidou


Průkaz Helicobacter pylori ve slinách nemocnýchs recidivující aftózní stomatitidou

Východisko.
Helicobacter pylori se významně podílí v patogenezi onemocnění chronickou gastritidou, duodenálníhoa žaludečního vředu, karcinomu a lymfomu žaludku. Pozornost upoutávají i další onemocnění, napříkladkardiovaskulární, kožní, autoimunitní a jiné.Metody a výsledky. U 28 jedinců bylo provedeno vyšetření přímého průkazu antigenu Helicobacter pylori s použitímdiagnostické soupravy premiér platinum HpSA ve stolici a ve slinách. Dále byla vyšetřena protilátková odpověďproti Helicobacter pylori v izotypech IgG a IgA metodami EIA a Western Blott. Byly vyšetřeny parametry salivárníimunity. Doporučená léčba vedla k vymizení klinických projevů a k poklesu hodnot prokazovaného antigenuHelicobacter pylori.Závěry. Helicobacter pylori se pravděpodobně může podílet v některých případech v patogenezi onemocněnírecidivující aftózní stomatitidou.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, recidivující aftózní stomatitida, diferenciální diagnostika.


Evidence of Helicobacter pylori in Saliva in Chronical AphtousStomatitis

Background.
Helicobacter pylori participates significantly on the pathogeny of chronic gastritis, duodenal andgastric ulcer, carcinoma and lymphoma of the stomach. There are some more diseases requiring attention – forexample cardiovascular, dermatologic, and autoimmune.Methods and Results. Helicobacter pylori was detected in saliva and faeces of 28 persons by the Premier platinumHpSA diagnostic set. Levels of IgA and IgG antibodies were determined by EIA and Western Blott methods.Parameters of salivary immunity were investigated as well. Levels of IgG, SIgA, IgM, lysozyme and albumin weredetermined. Recommended therapy of Helicobacter infection led to an evident clinical improvement and descentof the documented Heliobacter pylori antigen.

Key words:
Helicobacter pylori, aphtous stomatitis, saliva.


Autoři: J. Richter;  M. Grimmová;  I. Stiborová;  V. Král;  D. Jílek
Působiště autorů: Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 665-669
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Helicobacter pylori se významně podílí v patogenezi onemocnění chronickou gastritidou, duodenálníhoa žaludečního vředu, karcinomu a lymfomu žaludku. Pozornost upoutávají i další onemocnění, napříkladkardiovaskulární, kožní, autoimunitní a jiné.Metody a výsledky. U 28 jedinců bylo provedeno vyšetření přímého průkazu antigenu Helicobacter pylori s použitímdiagnostické soupravy premiér platinum HpSA ve stolici a ve slinách. Dále byla vyšetřena protilátková odpověďproti Helicobacter pylori v izotypech IgG a IgA metodami EIA a Western Blott. Byly vyšetřeny parametry salivárníimunity. Doporučená léčba vedla k vymizení klinických projevů a k poklesu hodnot prokazovaného antigenuHelicobacter pylori.Závěry. Helicobacter pylori se pravděpodobně může podílet v některých případech v patogenezi onemocněnírecidivující aftózní stomatitidou.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, recidivující aftózní stomatitida, diferenciální diagnostika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa