Mikrodelécie chromozómu Y u českých mužovs ťažkou poruchou reprodukcie


Mikrodelécie chromozómu Y u českých mužovs ťažkou poruchou reprodukcie

Východisko.
Mikrodelécie dlhého ramienka chromozómu Y patria k významným príčinám neobštrukčnej azoospermiea oligospermie. Cieľom tejto práce bolo zaviesť spoľahlivú molekulárne-genetickú metódu diagnostiky mikrodeléciíchromozómu Y a zistiť zastúpenie jednotlivých typov mikrodelécií chromozómu Y u českých mužov sozávažnými poruchami reprodukcie.Metódy a výsledky. Mikrodelécie chromozómu Y boli vyšetrované u 198 českých mužov s ťažkou poruchoureprodukcie so zníženým počtom spermií. Mikrodelécie chromozómu Y boli nájdené u 8/198 (4,0 %) vyšetrenýchmužov. Delécia v AZFc oblasti bola zistená v 62,5 % (5/8), kombinácia AZFc a AZFb delécie v 37,5 % (3/8)prípadov. Izolovaná delécia AZFb a ani delécia AZFa nebola nájdená.Závery. Určili sme zastúpenie jednotlivých typov mikrodelécií Y chromozómu u českých mužov s ťažkými poruchamireprodukcie. Bola zavedená štandardná molekulárne genetická diagnostika mikrodelécií chromozómu Y dorutinnej praxe.

Klíčová slova:
mužská infertilita, mikrodelécie chromozómu Y, AZF oblasť, azoospermia, oligospermia.


Microdeletions of the Y Chromosome in Czech Males with SeriousReproductive Disorders

Background.
The Y chromosome microdeletions belong to the frequent genetical causes of male infertility. The aimof our studywas to introduce reliablemolecular genetic diagnosis of Ychromosomal microdeletions and to determinethe prevalence of Y chromosomal microdeletions in Czech males with serious reproductive disorders.Methods and Results. The Ychromosomemicrodeletions were screened in 198Czech menwith serious reproductivedisorders with decreased sperm count. The Y chromosome microdeletions were disclosed in 8/198 (4.0 %) examinedmales. The AZFc deletion type was revealed in 62,5 % (5/8) and the combined AZFc+b microdeletion in 37,5 %(3/8) of cases. Neither isolated AZFb nor AZFa microdeletion were found in any subject of the investigated group.Conclusions. Incidence of individual types of Y chromosomal microdeletions in Czech males with seriousreproductive disorders was assessed. The standardisedmolecular genetic diagnosis ofYchromosomalmicrodeletionswas introduced into the practice.

Key words:
male infertility, Y chromosome microdeletions, AZF region, azoospermia, oligozoospermia.


Autoři: M. Machatková;  A. Krebsová;  I. Smetanová;  M. Matějčková;  Š. Vilímová;  A. Sobek 1;  Sr. M. Macek
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, Praha Fertimed, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 670-675
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Mikrodelécie dlhého ramienka chromozómu Y patria k významným príčinám neobštrukčnej azoospermiea oligospermie. Cieľom tejto práce bolo zaviesť spoľahlivú molekulárne-genetickú metódu diagnostiky mikrodeléciíchromozómu Y a zistiť zastúpenie jednotlivých typov mikrodelécií chromozómu Y u českých mužov sozávažnými poruchami reprodukcie.Metódy a výsledky. Mikrodelécie chromozómu Y boli vyšetrované u 198 českých mužov s ťažkou poruchoureprodukcie so zníženým počtom spermií. Mikrodelécie chromozómu Y boli nájdené u 8/198 (4,0 %) vyšetrenýchmužov. Delécia v AZFc oblasti bola zistená v 62,5 % (5/8), kombinácia AZFc a AZFb delécie v 37,5 % (3/8)prípadov. Izolovaná delécia AZFb a ani delécia AZFa nebola nájdená.Závery. Určili sme zastúpenie jednotlivých typov mikrodelécií Y chromozómu u českých mužov s ťažkými poruchamireprodukcie. Bola zavedená štandardná molekulárne genetická diagnostika mikrodelécií chromozómu Y dorutinnej praxe.

Klíčová slova:
mužská infertilita, mikrodelécie chromozómu Y, AZF oblasť, azoospermia, oligospermia.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa