Postavení morfologie ve výuce medicínya v klinické praxi a výzkumu


Postavení morfologie ve výuce medicínya v klinické praxi a výzkumu

V současné době rychlého rozvoje molekulární biologie, biochemie, fyziologie a dalších teoretických medicínskýchoborů ztrácí morfologie své dominantní postavení ve výuce.Morfologické znalosti, potřebné pro různé lékařské disciplíny, by proto měly být zahrnuty do klinických přednášek.Pro výuku morfologie v teoretické části studia je třeba vydávat přehledné učebnice, umožňující snadnou orientaciv podstatných otázkách a přejímající i výsledky klinicko-morfologických studií. Rovněž je třeba připravit učebnicepro vysokoškolské studium nelékařských zdravotnických oborů. Podrobné morfologické učebnice jsou i nadálenezbytné pro potřeby kliniků a badatelů, hledajících specifické informace.

Klíčová slova:
koncepce výuky morfologie, učebnice morfologie, klinicko-morfologické studie.


Morphology in Present-day Medical Teaching, Clinical Practice and Research

Rapid development of molecular biology, biochemistry, physiology and other sciences has diminished the previouslydominant role of morphology in the theoretical part of medical studies. Morphology, closely related to variousdisciplines, should, however, be included in clinical lectures. Changes in the curricula would require concise andwell-structured textbooks, based on recent clinico-morphological studies, for the theoretical parts of both medicaland allied health care study programmes. Comprehensive textbooks are still necessary for the specific needs ofclinicians and researches.

Key words:
morphology teaching, morphological textbooks, clinico-morphological studies.


Autoři: J. Valenta;  P. Fiala
Působiště autorů: Ústav anatomie LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 695-696
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době rychlého rozvoje molekulární biologie, biochemie, fyziologie a dalších teoretických medicínskýchoborů ztrácí morfologie své dominantní postavení ve výuce.Morfologické znalosti, potřebné pro různé lékařské disciplíny, by proto měly být zahrnuty do klinických přednášek.Pro výuku morfologie v teoretické části studia je třeba vydávat přehledné učebnice, umožňující snadnou orientaciv podstatných otázkách a přejímající i výsledky klinicko-morfologických studií. Rovněž je třeba připravit učebnicepro vysokoškolské studium nelékařských zdravotnických oborů. Podrobné morfologické učebnice jsou i nadálenezbytné pro potřeby kliniků a badatelů, hledajících specifické informace.

Klíčová slova:
koncepce výuky morfologie, učebnice morfologie, klinicko-morfologické studie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa