XVIII. česko-slovenský kongres


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 499
Kategorie: Zprávy

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně pořádá 22. října 2008 ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Slovenskou lekárskou spoločností na Výstavišti v Brně v pavilonu Rotunda XVIII. česko-slovenský kongres s názvem Nebezpečné infekce – prevence a systémová řešení ve spolupráci s praktickým lékařem.

Kongres se koná v rámci mezinárodní výstavy Medical Fair Brno Central Europe 2008.

Tematika kongresu je rozdělena do dvou částí. V první části bude jednáno o zdravotních rizicích při cestách do ciziny a přenosu vysoce nebezpečných nákaz (malárie, protozoární nákazy, nákazy červy, hemoragické horečky) i o opatřeních preventivních a léčebných. Ve druhé části bude hlavním tématem chřipka (včetně ptačí chřipky), prevence a léčba i připravenost na pandemii.

Jde o vysoce aktuální problematiku a autoři přednášek jsou renomovaní odborníci z oboru cestovní medicíny a infektologie.

Součástí kongresu bude výstava odborných firem. Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát kongresu:

AMCA, spol. s r.o.

Academic and Medical Conference Agency

Újezd 40, 118 01 Praha 1

tel.: +420 257 007 629, fax: +420 257 007 622, mobil: +420 731 496 060

e-mail: amca@amca.cz

www.cls.cz

registrace

  • on-line registrace na www.cls.cz,
  • zasláním přiložené přihlášky faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu spolu s kopií dokladu o zaplacení (výpisu z účtu, příkazu k úhradě, ústřižku složenky).

Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, oběd, vstupenku na výstavu Medical Fair,DPH.

Kongres má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Lékaři a sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů jednotlivých profesních organizací (ČLK, ČAS).

UBYTOVÁNÍ

Informace o možnostech ubytování v Brně naleznete na webových stránkách kongresu www.cls.cz.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

BLOK I – Cestovní medicína a možnost importu nebezpečné nákazy

1. Cestování do zahraničí a možnost importu vysoce nebezpečné nákazy

Ladislav Machala, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

2. Malárie

Zdena Manďáková, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

3. Import protozoárních nákaz

František Stejskal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF a FNB, Praha

4. Import nákaz způsobených červy

Libuše Kolářová,Katedra mikrobiologie IPVZ/Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha

5. Hemoragické horečky

Ladislav Machala, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

6. Zkušenosti lékaře v rozvojových zemích

Katarína Holečková, Klinika infektológie a geografickej medicíny/FNsP Bratislava

7. Jihočeský model reakce na import vysoce nebezpečné nákazy

Václav Chmelík, Infekční odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.

8. Centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz ve FNB

Hana Roháčová, Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha

BLOK IIMožnost vzniku pandemie chřipky a protiepidemická opatření

9. Informace o nové nemocnici, kterou buduje armáda v Centru biologické ochrany v Těchoníně a která bude nejbezpečnějším infekčním oddělením v České republice

10. Klinický průběh a komplikace chřipky

Vilma Marešová, I. infekční klinika 2. LF UK, FN Na Bulovce, Praha

11. Úmrtnost v souvislosti se sezonní chřipkou

Jan Kynčl, Státní zdravotní ústav, Praha

12. Ptačí chřipka

Helena Jiřincová, Státní zdravotní ústav, Praha

13. Pandemické vakcíny – současnost a budoucnost

Martina Havlíčková, Státní zdravotní ústav, Praha

14. Pandemická připravenost nemocnice

Václav Chmelík, Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa