Úspěšných 15 let v čele lékařské posudkové služby


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 499-500
Kategorie: Zprávy

V červnu letošního roku dosáhla lékařská posudková služba České republiky významného uznání své prestiže pořádáním kongresu EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) v Praze. Je to významný mezník na cestě, kterou pod vedením MUDr. Ljiljany Bojičové urazila lékařská posudková služba od svého vzniku v roce 1993.

jp_434_f_1
jp_434_f_1

Jen krátké připomenutí: V době ustavení lékařské posudkové služby jako součásti rezortu práce a sociálních věcí a začlenění všech posudkových lékařů do tohoto rezortu, i těch, kteří dříve byli součástí zdravotnických zařízení, do jedné struktury, byla lékařská posudková služba brána laickou i odbornou veřejností jako opomíjený a nevýznamný obor medicíny. Bylo velkým štěstím pro další vývoj, že se do čela lékařské posudkové služby na České správě sociálního zabezpečení, ve které byla v době vzniku této služby zařazena naprostá většina posudkových lékařů z České republiky, dostala právě MUDr. Ljiljana Bojičová, která přes nejrůznější úskalí a překážky, ke kterým patří jak nepochopení, tak i nepřejícnost, závist a zášť, dosáhla svým mnohaletým úsilím uznání postavení českých posudkových lékařů jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Za 15 let existence se změnila i organizační struktura lékařské posudkové služby ČSSZ (dále jen LPS ČSSZ). Z roztříštěného souboru posudkových lékařů začleněných do lokálních struktur Okresních správ sociálního zabezpečení se stal jednotný, efektivně fungující, vysoce odborný, specializovaný útvar s vertikálním řízením a jasně stanovenými kompetencemi. Dnes již nikdo nezpochybňuje důležitost posudkové činnosti a její dopad na ekonomiku, oprávněnost existence posudkových lékařů a jejich odbornou úroveň, což ocenila i Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, která v říjnu 2007 udělila MUDr. Bojičové čestnou medaili J. E. Purkyně za mnohaletou práci pro rozvoj oboru posudkové lékařství.

Všichni si uvědomujeme, s jakým osobním nasazením v uplynulých letech řídila MUDr. L. Bojičová LPS ČSSZ, bez nějž by se rozhodně nepodařilo tak hladce zvládnout např. přechod na diametrálně odlišný způsob posuzování invalidity a nástup zcela nového posuzování pro nově koncipované dávky státní sociální podpory v roce 1996, opakované nárůsty počtu žádostí o posouzení při každé změně legislativy, ať už se týkaly změny průkazek mimořádných výhod nebo změny ve finančním plnění zvýšení důchodu pro bezmocnost a nakonec i oddělení posuzování pro tzv. nepojistné systémy a vznik posudkové služby na úřadech práce, a to vše při neustále se snižujícím počtu posudkových lékařů.

Konání XVII. kongresu EUMASS od 5. do 7. června 2008 v Praze bylo mezinárodním oceněním přínosu MUDr. Bojičové pro postavení posudkového lékařství, a to nejen u nás, ale i v jiných evropských zemích. Nejlépe to vystihl ve svém příspěvku Dr. Hans-Werner Pfeifer z Německa, který nazval MUDr. Bojičovou „matkou posudkového lékařství v České republice“. Její práci na mezinárodním poli ocenila tato organizace před dvěma lety zvolením MUDr. Bojičové do funkce viceprezidentky EUMASS.

Je nám líto, že se MUDr. Ljiljana Bojičová rozhodla skončit ve funkci vrchní ředitelky LPS ČSSZ v době, kdy bychom její elán, pracovní nasazení, odborné, řídící a zejména lidské kvality potřebovali. Přes mnohé nabídky na působení v zahraničí chce zůstat i nadále v kontaktu s českou lékařskou posudkovou službou z pozice poradkyně ředitelky ČSSZ a v neposlední řadě i předsedkyně odborné Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP.

MUDr. Ljiljana Bojičová si po svém nástupu do ČSSZ vytýčila jako svůj cíl dosažení toho, aby se lékařská posudková služba stala vysoce odbornou, efektivně fungující a moderně organizovanou složkou v systému sociálního zabezpečení. Toho se jí beze zbytku podařilo dosáhnout a my všichni, kteří jsme se alespoň malou měrou na dosažení tohoto cíle podíleli, bychom jí touto cestou chtěli poděkovat za to, že jsme mohli patřit do jejího týmu.

Za SLSZ ČLS JEP

MUDr. Radomír Kučera, místopředseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Anestéziológia a resuscitácia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská dermatológia Detská gastroenterológia Detská gynekológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská nefrológia Detská neurológia Detská onkológia Detská otorinolaryngológia Detská pneumológia Detská psychiatria Detská rádiológia Detská reumatológia Detská urológia Diabetológia Endokrinológia Farmácia Farmakológia Fyzioterapia Gastroenterológia a hepatológia Genetika Geriatria a gerontológia Gynekológia a pôrodníctvo Hematológia Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Chirurgia cievna Chirurgia hrudná Chirurgia plastická Chirurgia všeobecná Infekčné lekárstvo Intenzívna medicína Kardiochirurgia Kardiológia Logopédia Mikrobiológia Nefrológia Neonatológia Neurochirurgia Neurológia Nukleárna medicína Nutričný terapeut Obezitológia Oftalmológia Onkológia Ortodoncia Ortopédia Otorinolaryngológia Patológia Pediatria Pneumológia a ftizeológia Popáleninová medicína Posudkové lekárstvo Praktické lekárstvo pre deti a dorast Protetika Psychológia Rádiodiagnostika Rádioterapia Rehabilitácia Reprodukčná medicína Reumatológia Sestra Sexuológia Súdne lekárstvo Stomatológia Telovýchovné lekárstvo Toxikológia Traumatológia Urgentná medicína Urológia Laboratórium Domáca starostlivosť Foniatria Algeziológia Zdravotníctvo Dentální hygienistka Student medicíny

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa