Tamiflu – vážné nežádoucí účinky, padesát náhlých úmrtí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 481

V červnu 2007 ohlásilo japonské ministerstvo zdravotnictví, že do konce května 2007 došlo 1377 hlášení nežádoucích účinků při užívání oseltamiviru (Tamiflu), perorálního virostatika firmy Roche, které bylo v Japonsku uvedeno na trh roku 2001. Zpráva o tom byla uveřejněna ve druhém červencovém čísle British Medical Journal (1) a nedlouho na to se objevila zpráva o tomto hlášení ve švýcarském týdeníku, který vydává Švýcarská lékařská společnost jako oficiální doškolovací orgán (2).

Podle oficiální zprávy (3) šlo u 567 pacientů o vážné neuropsychiatrické onemocnění, z toho 211 případů nenormálního chování. U 71 případů úmrtí je poznamenáno, že nejde pouze o „nežádoucí příhody“ – „adverse events“, nýbrž také o nežádoucí vedlejší účinky – „adverse reactions“, protože lékaři je většinou klasifikovali jako následky podávaného léku, nebo alespoň nemohli souvislost s léčbou vyloučit. Navíc bylo hlášeno ještě 9 úmrtí, které ministerstvo neuznalo jako vedlejší účinky („adverse reactions“).

Z celkového počtu 80 úmrtí bylo 50 náhlých smrtí (sudden death), nebo úmrtí následkem náhlého kardiopulmonálního selhání. Z toho šlo v 18 případech o děti mladší 10 let, 32 postižených bylo ve stáří nad 20 let a v osmi případech šlo o úmrtí následkem abnormálního chování – u pěti mladistvých a tří nad 20 let. Čtyři úmrtí byla následkem „sepse při pneumonii“ či „respiratorní supprese“, deset zemřelo při pneumonii a osm na jaterní selhání, krvácení do gastrointestinálního traktu atp.

Podle uvedené zprávy lze nežádoucí účinky Tamiflu roztřídit do tří skupin: 1. jako následky akutního centrálního útlumu CNS v důsledku cytokininové bouře navozené oseltamivirem – P. Sem patří náhlá smrt a akutní neuropsychické poruchy; 2. opožděně nasedající reakce, jako hyperglykémie, sepse, pneumonie, pozdě nasedající poruchy psychické, způsobené patrně inhibicí aktivity humánní neuroaminidázy a konečně 3. může jít o alergické reakce.

Ze zprávy, uveřejněné v BMJ, ve které jsou konkrétní čísla i výčet vedlejších/nežádoucích účinků, nelze učinit definitivní závěr. Téhož názoru je i autor krátkého referátu v Schw. med. Forum. Domníváme se, že by mělo být uvedeno, kolik balení bylo prodáno, nebo kolik pacientů celkem za tu dobu léčeno včetně udání věkových skupin. Některé údaje budí dojem, že mohlo jít o osoby pod vlivem drog. Nicméně je nutno souhlasit se švýcarským referentem, který uzavírá, že „opatrnosti je vždy zapotřebí“.

K souhrnné informaci ještě tolik: Tamiflu – Oseltamiviri phosphas je zařazen jako antivirotikum. Jde o inhibitor neuramidáz – výrobek firmy La Roche ve Švýcarsku a originální balení je v kapslích po 75 mg. V České republice je dosažitelný také v prášku s obsahem 30 mg k přípravě suspenze, pro snazší dávkování u dětí. Indikace je jak léčba, tak prevence chřipkových onemocnění. Tamiflu se stal populární zejména jako možná účinná látka k prevenci a léčení při eventuálním vypuknutí epidemie „ptačí chřipky“ – nákazy virem H5N1. Tento virus je prokazatelně účinný jen u divoce žijících opeřenců i některých savců. Možnost „pandemie“ byla ve sdělovacích prostředcích opakovaně probírána. V důsledku toho došlo i k neurotizaci obyvatelstva tam, kde se objevila nečekaně ptačí mrtvola a kde bylo prokázáno postižení virem H5N1 v hromadném chovu drůbeže.

P. Jerie


Zdroje

1. Rokuro, I.: Oseltamivir’s adverse reactions. BMJ, 2007, 335, s. 59.2. Anonymus: Periskop. Schweiz. Med. Forum, 2007, 7, s. 926

3. Advisory Committee on Drug and Food held on 16 June 2007 (japonsky!).

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa