PROFESOR MUDr. JAN DVOŘÁČEK, DrSc. SE DOŽÍVÁ 65 LET


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 498

Jubilant se narodil 20. září 1943 v Praze v rodině železničáře. Odtud pochází jeho náklonnost k mašinkám. Již jako dítě snil o tom, že bude jednou přednostou stanice. To se mu sice nesplnilo, ale zato se stal přednostou Urologické kliniky (těžko soudit, co je dnes lepší). Maturoval v roce 1960 v Praze a zapsal se na Fakultu všeobecného lékařství UK. Promoval 7. července 1966. Jeden rok prodělal základní vojenskou službu a potom, jak bylo tehdy zvykem pro nevyvolené, začínal v okresní nemocnici v Čáslavi na chirurgickém oddělení jako sekundární lékař. V letech 1969–1973 pracoval jako civilní zaměstnanec na urologickém oddělení ÚVN v Praze. V roce 1973 nastoupil na urologické oddělení II. chirurgické kliniky Fakulty všeobecného lékařství jako sekundární lékař k profesoru E. Hradcovi. Tam mu byla svěřena převážně péče o dětské pacienty a v roce 1976 po otevření samostatné Urologické kliniky jej profesor E. Hradec ustanovil ordinářem dětského urologického oddělení téže kliniky, které vedl až do roku 1996, kdy se stal přednostou Urologické kliniky 1. LF UK v Praze a přednostou katedry urologie IPVZ, a přešel tak od dětských plenek k „dospělákům“. Nicméně, dětská urologie, ve které tak vynikl, zůstala i nadále jeho koníčkem. Po stránce specializační to byla v roce 1969 atestace I. stupně z chirurgie, 1973 atestace z urologie (tehdy nástavba), 1987 obhájil kandidaturu (CSc.) na téma Megauretery u dětí. V roce 1989 byl jmenován docentem, v roce 1992 obhájil doktorskou práci (DrSc.) vynikající monografií Megaureters by Children, za kterou dostal v roce 1991 cenu prezidia Československé lékařské společnosti J. Ev. Purkyně. V roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor urologie a v roce 1996 obdržel odbornost dětského urologa. V roce 1999 byl jmenován předsedou vědecké rady MZd ČR. Po „sametové“ revoluci byl konečně připuštěn k aktivní účasti na společenské úrovni. V létech 1991–1997 zastával funkci vědeckého sekretáře ČUS (dvě období). V těchto pro nás nesnadných a pionýrských porevolučních letech navazování kontaktů se západní urologií to byl zejména profesor Jan Dvořáček, který se zasadil o velmi úzké styky a přátelství se zahraničními urologickými společnostmi a uznání české urologie za rovnocenného partnera.Na domácí půdě se zúčastňuje aktivně všech urologických sympozií a kongresů. V roce 1996 byl prezidentem Mezinárodního urologického sympozia v Praze (u příležitosti 20. výročí otevření Urologické kliniky), 1998 prezidentem 12. kongresu ČUS a SUS s mezinárodní účastí v Praze. Je zakladatelem a prezidentem již pěti Zimních urologických sympozií ve Špindlerově Mlýně (1999, 2001, 2003, 2005, 2007). V roce 2005 byl prezidentem kongresu ČUS s mezinárodní účastí v Praze (u příležitosti 30. výročí založení Urologické kliniky). V červnu tohoto roku zorganizoval v Praze významné mezinárodní setkání 2nd Annual European Perspectives in Urologic Oncology. Profesor Jan Dvořáček je dnes známou a uznávanou osobností v evropské i světové urologii. Není takřka významného sympozia nebo kongresu kdekoliv ve světě, kam by nebyl zván jako moderátor a přednášející. Je nám příkladem svojí pracovitostí, houževnatostí a pílí. Je neobyčejně literárně plodný, je autorem nebo spoluautorem více jak 290 publikací, 2 skript urologie pro posluchače medicíny (1997 a 1999), prvním autorem a iniciátorem třídílné Urologie (1998), za kterou dostal cenu rektora UK, cenu Josefa Hlávky a cenu ředitele IPVZ. Je autorem Urologie praktického lékaře (2000), kapitol v četných monografiích (Cytologie moči 1999, Rekonstruktivní urologie 1999, Akutní stavy v medicíně 2000), prvním autorem monografie Urologická onkologie (2005).

jp_432_f_1
jp_432_f_1

V roce 1992 se stal spoluzakladatelem Nadace Lucie a je předsedou její správní rady (nyní Nadační fond Lucie). Profesor Jan Dvořáček byl za své zásluhy jmenován čestným členem SUS a Vereinigung der Mitteldeutschen Urologen. V roce 2000 obdržel Pamětní medaili Rektora UK a děkana 1. LF UK u příležitosti 650. výročí založení Karlovy univerzity. V roce 2008 získal mimořádné ocenění ve formě čestného členství Evropské urologické společnosti. Na klinice vystupuje profesor Dvořáček jako přísný, ale kolegiální a velmi schopný přednosta, učitel, operatér a manažer. Patří mezi ty opravdu „silné“ osobnosti. Za jeho vedení doznala klinika rozmachu po stránce technického vybavení a pokračuje dále v držení kroku s celosvětovou úrovní a je i nadále na špičce české urologie. Je úctyhodné, co všechno dovede „náš“profesor pro svoji kliniku „vydupat“.

Milý Honzo, vážený stařešino (o tom, že jsi dosáhl již „požehnaného“ věku svědčí i ta skutečnost, že jsi majitelem úctyhodného počtu – 6 – zdárných vnoučat, což je jistě zásluhou Tvých ve všem plodných genů). Přejeme Ti nadále hodně zdraví, elánu a pevných nervů. Přejeme Ti také, abys již konečně našel více chvilek pro odpočinek a toulky se svým věrným Beníkem a flintou. Pevné zdraví, pevnou ruku při operaci i lovu a hodně loveckých zážitků a úspěchů.

Ad multos annos!

Radko a spolupracovníci z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.

128 08 Praha 2, Ke Karlovu 6


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa