MUDr. Hana Vrbová, CSc. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 497

Nejstarší žijící žačka prof. MUDr. Josefa Charváta – as. MUDr. Hana Vrbová, CSc. oslavila dne 28. června 2008 své osmdesáté narozeniny. Narodila se v Týně nad Vltavou, ale již od dětství žila v Praze a promovala v roce 1952 na FVLU. Nejprve nastoupila do nemocnice v Jindřichově Hradci, kde složila atestaci 1. stupně z vnitřního lékařství a pracovala krátce i jako obvodní lékař v Kardašově Řečici. Dne 1. října 1956 nastoupila na III. interní kliniku jako vědecký aspirant a jejím školitelem byl osobně profesor Charvát. V roce 1962 ohájila kandidátskou práci s názvem „Thyreoadrenální vztahy“. V roce 1962 složila 2. atestaci z interny a v roce 1963 se stala odbornou asistentkou. Na III. interní klinice pracovala až do roku 1997. Za paní asistentkou jsou desítky let zdravotnické a pedagogické práce na 1. lékařské fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici. Její činnost vyvrcholila ve 3 oblastech:

jp_431_f_1
jp_431_f_1

Snad nikdo u nás se tak podrobně nezabýval pedagogikou medicíny – resp. didaktikou vnitřního lékařství jako ona. V řadě prací sledovala, s jakými diagnózami se medik při výuce setká a sledovala motivaci studentů, což vedlo až k realizaci povinně volitelného předmětu prvního ročníku „Klinická komunikace“. V něm studenty poprvé seznamovala s klinickou medicínou a vyučovala předmět prakticky sama nejen v české, ale i v anglické paralelce.

Paní asistentka spoluzaložila po roce 1990 etickou komisi 1. LF a VFN. Dlouhá léta byla i její předsedkyní. Položila tak základ novým moderním normám etiky vědy, které u nás vznikaly. Zabývala se problematikou etických komisí obecně. K dalším zásluhám paní asistentky patří podrobné sepsání bibliografie profesora Charváta a její publikování ve Sborníku lékařském. V redakční radě tohoto časopisu byla MUDr. Hana Vrbová dlouhá léta již od roku 1967. Její seznam prací začíná tématy endokrinologickými, kde byl spoluautorem prof. Charvát, pokračuje například pracemi etickými, kde spoluautorem byl např. počátkem 80. let prof. T. Halík, pokračuje přes práce pedagogické, všeobecně internistické, věnované počítačům a končí znovu problematikou etickou a gerontologickou.

Paní asistentka je stále publikačně aktivní – každoročně přednese a publikuje na odborných fórech několik sdělení. V posledním roce publikovala například o tématech: biopsychosociální problematika starších lidí, etika ekonomiky ve veřejných službách, profesní kariéra 3. věku či ochrana starších občanů. Rozsah jejích aktivit je zcela neobvyklý.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

U Nemocnice 2

128 00 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa