Prof. MUDr. Vladimír Pacovský DrSc. – 80. let


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 497

Koncem června proběhla v posluchárně a v Charvátově sále III. interní kliniky 1. LF UK a VFN oslava významného životního jubilea prof. MUDr. Vladimíra Pacovského, DrSc. Za účasti mnoha hostů byly připomenuty zásluhy pana profesora o III. interní kliniku, 1. lékařskou fakultu, Všeobecnou fakultní nemocnici a o Karlovu univerzitu, také o českou internu, gerontologii a ošetřovatelství. Z rukou děkana fakulty prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., ředitele nemocnice MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a z rukou prorektora prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc. obdržel pan profesor Pacovský významná ocenění své práce.

jp_430_f_1
jp_430_f_1

Prof. Pacovský se narodil se 22. července 1928 v Praze, maturoval v roce 1947 v Ústí nad Labem na reálném gymnáziu. Promoval 15. prosince 1952 na lékařské fakultě UK v Praze a nastoupil na III. interní kliniku VFN, kde pracuje dosud.

Kandidátskou práci na téma „Štítná žláza a ledviny“ obhájil ve 30 letech v roce 1958 (vyšla pak jako monografie v Thomayerově sbírce). Byla to jedna z prvních obhajob kandidatury na FVL UK.

Docentem se stal 1. července 1963 po obhájení habilitační práce „Metabolické tubulární syndromy“. V roce 1966 vyšla i anglicky.

K 1. lednu 1969 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Dále se stal členem korespondentem a akademikem ČSAV a předsedou kolegia lékařských věd ČSAV v letech 1987–1989.

Od 1. října 1970 do 1. října 1990 přednostou III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Od roku 1985 byl děkanem FVL UK a ve funkci byl akademickým senátem potvrzen až do 30. září 1990 – tedy do konce řádného funkčního období. Od 1. září 1980 byl 5 let prorektorem Karlovy Univerzity.

Byl dlouho předsedou Internistické společnosti ČLS JEP, je autorem moderní učebnice vnitřního lékařství. Významně se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru u nás a podobně se rovněž zasloužil o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Do důchodu odešel pan profesor 31. března 2003. Na klinice je však každý týden. Účastní se velkých vizit. Nevydrží nic nedělat a letos s primářem III. interní kliniky Petrem Suchardou vydali například další hezkou knížku o terminologii medicíny. Publikoval stovky článků a kolem 20 monografií. Má mnoho ocenění univerzitních, akademických i státních, českých i zahraničních.

Pan profesor má mnoho žáků – patří k nim celá současná III. interní klinika a mimo kliniku například prof. K. Horký, prof. F. Kőlbel, doc. J. Neuwirth, doc. J. Musilová, prof. M. Aschermann, doc. J. Hrba, doc. M. Staňková, prof. H. Haškovcová, či doc. J. Šimek. Všichni jsme jeho žáky i v oblasti řízení. Pan profesor je velký manažer a možná se jeho manažerské schopnosti dodnes trochu promítají do toho, jak je vedena III. interní klinika, 1. lékařská fakulta a možná v něčem i Karlova univerzita.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa