Výroční schůze Britské lékařské asociace (BMA) Edinburgh, 5.–9. července 2008


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 495-496
Kategorie: Sjezdy

Výroční sjezdy Britské lékařské asociace (BMA) jsou každoroční významná setkání delegátů ze všech hrabství Velké Británie a zahraničních hostů. Letošní sjezd se konal v Edinburghu. Sjezdu se účastnilo zhruba 400 delegátů. Ze zahraničních účastníků byli pozváni zástupci lékařských společností Austrálie, Kanady, Číny, České republiky, Dánska, Finska, SRN, Ghany, Indie, Malajsie, Malty, Nového Zélandu, Norska, Srí Lanky, USA. Dále byl přítomen předseda Commonwealth Medical Association a zástupce výboru evropských lékařů.

Sjezd měl vysokou odbornou i společenskou úroveň. Zahájil ho předseda výboru BMA, dr. Hamish Meldrum, který ve 20minutovém projevu přednesl hlavní aktuální problémy britského zdravotnictví. Za hlavní úkoly vytýčil nestranickost BMA, podporu práce praktických lékařů, omezení komercializace medicíny, napojení BMA na univerzity a podporu výzkumu. Kritizoval skepticismus, cynismus a někdy nevhodný vztah mezi samotnými lékaři i mezi zdravotníky a pacienty, zejména staršími. Národní zdravotní služba pracuje dobře a opět zdůraznil nezbytnost omezení komerčních tendencí. Ve veřejném zdravotnictví jsou prioritami omezování kouření a jeho propagace a alkohol, zejména u mladých, a obezita. BMA musí odpovídat moderním vědeckým i etickým trendům. BMA chce spolupracovat se zahraničními společnostmi.

Z odborného hlediska byly diskutovány i některé problémy, kterými se zabývá i ČLS JEP, a to zejména postgraduálním a kontinuálním vzděláváním, odbornými i etickými problémy starších pacientů, veřejným zdravotnictvím, klimatem, životním stylem. V diskuzi jsem upozornil na naše aktivity zejména, pokud jde o kouření.

Program sjezdu, agenda a návrhy byly shrnuty do publikace, jež je k dispozici v sekretariátu ČLS JEP.

Významnou součástí sjezdu bylo uvedení do funkce nového prezidenta BMA. Stal se jím profesor Sir Kenneth Calman, který, jako každý předchozí prezident, zastupuje královskou rodinu. Medaili dr. Calmanovi předala dosavadní prezidentka BMA, prof. Parveen Kumarová, která za svoji práci pro BMA byla odměněna Zlatou medailí BMA. Prof. Calman je chirurg, onkolog, bývalý děkan Postgraduate Medicine v Glasgow. V současnosti je členem správní rady Nadace Nuffield pro bioetiku a prezidentem Ústavu pro etiku. Ve své inaugurační přednášce promítal různé humorné scény z medicíny všech oborů. Čerpal ze své knihy o humoru v medicíně.

Na závěr sjezdu byli slavnostně představeni zahraniční delegáti, kteří jednotlivě blahopřáli novému prezidentovi.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

ČLS JEP

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

e-mail: czma@cls.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa