Spolek lékařů v Plzni


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 502
Kategorie: Zprávy

Pracovní schůze v  září 2008 se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň – Lochotín

3. ZÁŘÍ 2008

Večer Oddělení geriatrie

Předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

 1. Soukupová K.: Vizitka Geriatrického oddělení FN Plzeň (10 min)
 2. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Zamyšlení nad významem anamnézy – kazuistika (10 min)
 3. Soukupová K, Šťastná V., Kučerová H.: Méně častá krvácivá komplikace při podávání enoxaparinu – kazuistika (10 min)
 4. Kučerová H.: Farmakoterapie ve stáří (10 min)
 5. Šťastná V., Soukupová K., Kučerová H.: Naše zkušenosti se subkutánní rehydratací (10 min)

10. ZÁŘÍ 2008

Večer Psychiatrické léčebny Dobřany

Předsedá: doc. MUDr. E. Kasal, CSc.

 1. Malá K.: ADHD (syndromy spojené s poruchou pozornosti): kontinuita z dětství do dospělosti (25 min)
 2. Navrátilová H., Průša I.: Kazuistika z oddělení č. 27 – schizotipní porucha (25 min)
 3. Franková V.: Kazuistiky z gerontopsychiatrické praxe (20 min)

17. ZÁŘÍ 2008

Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky

Předsedá: doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

 1. Šestáková B., Židková A., Kasal E., Chytra I., Svoboda K.: Intenzivní péče a co dál? (10 min)
 2. Kříž V., Havel P.: Vysokofrekvenční tryskový ventilátor TWINSTREAM – první zkušenosti v anesteziologické praxi (10 min)
 3. Sviták R., Bosman R., Beneš J., Kasal E. Extrémní hypoxická laktatémie u nemocných po náhlé zástavě krevního oběhu – prognóza, možnosti a limity přežití (10 min)
 4. Lejčko J., Machart S.: Radiofrekvenční intervence v léčbě chronické bolesti (10 min)
 5. Beneš J., Altmann P., Chytra I., Kasal E., Sviták R., Hluchý M.: Peroperační optimalizace hemodynamiky – teorie vs. praxe (10 min)

24. ZÁŘÍ 2008

Večer Kliniky TRN

(Parkhotel Plzeň – registrace od 14 hod., zahájení od 15 hod., v případě zájmu se registrujte na www.hillaryconsulting.com)

Předsedá: prim. MUDr. S. Kos, CSc.

Večer se koná na počest 40. výročí založení Kliniky TRN a u příležitosti významného životního jubilea prim. MUDr. Jany Vyskočilové.

 1. Šonka K. (Praha): Spánková apnoe včera, dnes a určitě zítra (20 min)
 2. Moráň M. (Brno): Konzervativní léčba ventilačních poruch ve spánku (20 min)
 3. Smolík P. (Hradec Králové): Sen a snění (20 min)
 4. Dohnal P. (České Budějovice): Problematika spánku u generace 50 plus (20 min)
 5. Pešek M., Minárik M., Benešová L. (Plzeň): Genetická a epigenetická vyšetření v plicní onkologii (15 min)
 6. Havel D., Plicková K., Růžičková O., Pužman P., Cygánková J. (Plzeň): Neinvazivní ventilační podpora na JIP Plicní kliniky (15 min)
 7. Bittenglová R. (Plzeň): Péče o pacienty s intersticiálními plicními procesy na klinice TRN v Plzni (15 min)
 8. Teřl M., Růžičková O., Malkusová I., Panzner P, Hrabě V. (Plzeň): Korelace zánětlivých změn v horních vs dolních dýchacích cestách u pacientů s těžkým astmatem (15 min)
 9. Brůha F., Pešek M. (Plzeň): Intervenční bronchoskopie na klinice TRN (15 min)
 10. Dubová V. (Plzeň): Nová problematika ve ftizeologii (15 min)
 11. Meissner V., Pešek M., Teřl M. (Plzeň): VRI (Vibration Registration Imaging) – poslech pohledem (15 min)
 12. Štauberová M. (Plzeň): 14 let spánkové medicíny v Plzni (15 min)

doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

vědecký sekretář SL v Plzni

Sekretariát: I. interní klinika FN, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín, tel.: 377 103 501


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa