Statiny v léčbě nádorových onemocněníFikce nebo nový terapeutický přístup?


Statiny v léčbě nádorových onemocněníFikce nebo nový terapeutický přístup?

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) patří mezi klíčové léky v léčbě hypercholesterolémie. Kromě této významnéfunkce se v poslední době stále více do popředí dostává i úloha statinů jako látek blokujících tvorbu aterogenníhoplátu, zlepšujících funkci endotelu či fibrinolytickou aktivitu, snižujících agregaci destiček či jejich přímé protektivníúčinky na mortalitu při akutním infarktumyokardu. Trochu stranou hlavního zájmu lékařské veřejnosti i farmaceutickýchspolečností zůstávají nepochybné a, jak vyplývá z výzkumných studií, velmi významné protinádorové vlastnostitéto skupiny léků. Inhibicí HMG-CoA reduktázy, klíčového enzymu v syntéze cholesterolu, totiž dochází takék depleci jednotlivých meziproduktů v syntéze cholesterolu, z nichž nejvýznamnější je farnesyl pyrofosfát hrajícídůležitou roli v buněčné signalizaci ovlivňující apoptózu. Předmětem článku je sumarizovat dosavadní znalosti tétoproblematiky a poukázat na ohromný léčebný potenciál této skupiny léků.

Klíčová slova:
statiny, nádorová onemocnění, terapeutický přístup.


Statins in theTreatment of Tumors - Fiction or a New TherapeuticApproach?

HMG-CoA reductase inhibitors (statins) belong to the key hypocholesterolemic drugs. Besides this very importantfunction, several others have been recently demonstrated such as the inhibition of atherogenous plaque formation,platelet aggregation, or improvement of endothelial function and fibrinolytic activity, or even the direct protectiveeffects of statins on the mortality of acute myocardial infarction. Aside from the major interest of both the medicalcommunity and pharmaceutical companies remain the very important anti-tumor effects of this group of drugs. Asbased on recent medical research, inhibition of HMG-CoA reductase, the key enzyme in the cholesterol biosynthesis,brings about depletion of several intermediates. The most important one seems to be farnesyl pyrophosphate, whichhas a very important role in the cell signaling affecting apoptosis. The aim of the survey is to summarize presentknowledge in this medical field and to demonstrate the enormous curative potential of this group of drugs.

Key words:
statins, tumors, therapeutic approach.


Autoři: L. Vítek 2;  I. Kráslová 2;  L. Muchová 2;  T. Krechler 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 323-328
Kategorie: Články

Souhrn

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) patří mezi klíčové léky v léčbě hypercholesterolémie. Kromě této významnéfunkce se v poslední době stále více do popředí dostává i úloha statinů jako látek blokujících tvorbu aterogenníhoplátu, zlepšujících funkci endotelu či fibrinolytickou aktivitu, snižujících agregaci destiček či jejich přímé protektivníúčinky na mortalitu při akutním infarktumyokardu. Trochu stranou hlavního zájmu lékařské veřejnosti i farmaceutickýchspolečností zůstávají nepochybné a, jak vyplývá z výzkumných studií, velmi významné protinádorové vlastnostitéto skupiny léků. Inhibicí HMG-CoA reduktázy, klíčového enzymu v syntéze cholesterolu, totiž dochází takék depleci jednotlivých meziproduktů v syntéze cholesterolu, z nichž nejvýznamnější je farnesyl pyrofosfát hrajícídůležitou roli v buněčné signalizaci ovlivňující apoptózu. Předmětem článku je sumarizovat dosavadní znalosti tétoproblematiky a poukázat na ohromný léčebný potenciál této skupiny léků.

Klíčová slova:
statiny, nádorová onemocnění, terapeutický přístup.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa