Indikace k chirurgické léčbě u idiopatickýchzánětů střevních


Indikace k chirurgické léčbě u idiopatickýchzánětů střevních

Idiopatické záněty střevní jsou onemocněním, které vyžaduje komplexní terapii a v průběhu léčení je často nutnopacienty indikovat k operačnímu výkonu. Přestože konzervativní léčba Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy nemámnoho zásadních odlišností, strategie chirurgické léčby i rozsah operačního výkonu jsou u těchto dvou typůonemocnění výrazně rozdílné. U připraveného pacienta v klinicky i metabolicky dobrém stavu je pooperačnímorbidita i mortalita mnohem menší, proto se snažíme, aby co nejvíce chirurgických výkonů bylo prováděno jakooperace elektivní, i když samozřejmě ne vždy je tento cíl dosažitelný. Kromě správného okamžiku indikacenemocného k operaci je třeba, aby byl i chirurgický výkon proveden ve správném rozsahu, tedy maximálně šetrně,ale přitom dostatečně kurativně a s ohledem na typ a aktivitu onemocnění. Protože vyžaduje značnou zkušenost vesprávný okamžik zvolit správný typ operačního výkonu, chirurgická terapie pacientů s nespecifickými zánětystřevními vyžaduje úzkou spolupráci gastroenterologa a chirurga a měla by být vyhrazena především pro specializovanápracoviště.

Klíčová slova:
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, nespecifické záněty střevní.


Indications for Surgical Treatment of the Idiopathic Inflammatory Bowel Disease

Idiopathic inflammatory bowel disease requires complex treatment and patients are often considered to undergo thesurgery in the course of therapy. Though the conservative treatment of the Crohn’s disease and ulcerative colitis hasno major differences, the strategy of surgical treatment and the extent of the operation are in these two diseasesmarkedly different. In an aforethought patient in the clinically and metabolically good shape, the postoperativemorbidity and mortality is much lower. It is therefore desirable to do the most of surgeries as elective, though suchgoal is not always achievable. Beside the appropriate time for the operation, the surgery should be done in the mostproper extent, therefore with the maximal care and considering the type and activity of the disease also with thesufficient curative effect. As the surgical therapy of idiopathic inflammatory bowel diseases requires profoundexperience in order to choose the correct type of operation, the close collaboration between the gastroenterologistand surgeon is necessary and should be performed preferably at specialized departments.

Key words:
Crohn’s disease, ulcerative colitis, idiopathic inflammatory bowel disease


Autoři: R. Šroubková;  K. Hrubant
Působiště autorů: Gastroenterologické centrum IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 351-355
Kategorie: Články

Souhrn

Idiopatické záněty střevní jsou onemocněním, které vyžaduje komplexní terapii a v průběhu léčení je často nutnopacienty indikovat k operačnímu výkonu. Přestože konzervativní léčba Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy nemámnoho zásadních odlišností, strategie chirurgické léčby i rozsah operačního výkonu jsou u těchto dvou typůonemocnění výrazně rozdílné. U připraveného pacienta v klinicky i metabolicky dobrém stavu je pooperačnímorbidita i mortalita mnohem menší, proto se snažíme, aby co nejvíce chirurgických výkonů bylo prováděno jakooperace elektivní, i když samozřejmě ne vždy je tento cíl dosažitelný. Kromě správného okamžiku indikacenemocného k operaci je třeba, aby byl i chirurgický výkon proveden ve správném rozsahu, tedy maximálně šetrně,ale přitom dostatečně kurativně a s ohledem na typ a aktivitu onemocnění. Protože vyžaduje značnou zkušenost vesprávný okamžik zvolit správný typ operačního výkonu, chirurgická terapie pacientů s nespecifickými zánětystřevními vyžaduje úzkou spolupráci gastroenterologa a chirurga a měla by být vyhrazena především pro specializovanápracoviště.

Klíčová slova:
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, nespecifické záněty střevní.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa