Somatognózie, tělesné schéma, fenomén tělovéhoa viscerálního fantomu a fantomové bolesti


Somatognózie, tělesné schéma, fenomén tělovéhoa viscerálního fantomu a fantomové bolesti

Tělesné schéma je souborem paměťových vzorců, uložených ve strukturách mozku, z nichž nejdůležitější úlohu hrajíparietální laloky. Jeho základemje genetické naprogramování struktur a jejich funkcí i soubor informací, dodávanýchčinností smyslů. Vzorec tělového schématu je dynamický, umožňuje podvědomé i vědomé reagování na podnětyv čase a prostoru. Tělesné schéma je abstraktním obrazem – podvědomou i vědomou představou o našem vlastnímtěle a jeho součástech, jejich funkci, poloze, tvaru i pohybu. U člověka rozpoznávání tělesného schématu nazývámesomatognozií. Mezi poruchy somatognozie pak řadíme fenomén tělového a viscerálního fantomu a fantomové bolestia další poruchy, o kterých se dovídáme díky řečové komunikaci: autotopoagnozii, hemiasomatognozii, asymboliibolesti, anosognozii hemiplegie, anosognozii slepoty, hluchoty, syndromu opomíjení (neglect) a dalších poruch,stojících na pomezí zájmu neurologů a psychiatrů. Viscerálním fantomům byl věnován podstatně menší zájem nežpřeludům končetin. Dovolil jsem si proto upozornit na fenomén fantomu u pacientů s kolostomií po amputaci rekta.Podal jsem přehled současných názorů na tělesné schéma a jeho poruchy, kortikální plasticitu i na problém kortikálnímaladaptace u amputací a na terapii těchto poruch.

Klíčová slova:
fantom bolesti, viscerální a somatický fantom, somatognózie, tělesné schéma, kortilkální plasticita.


Somatognosia, Body Scheme, Visceral and Somatic Phantom, and Phantom Pain

The body scheme is a complex of memory patterns secured in the structures of the brain, where the parietal lobesplay the most important role. Basic principles are given by the genetic programming of the structure and functionalong with the synthesis of information brought by means of sensory activity. The unitary perception of the bodyscheme is a dynamic image, enabling conscious and unconscious representation of our body, its parts, their functions,position, shape and/or movements. The recognition of the body scheme in humans is named somatognosia. Disordersof somatognosia include visceral and somatic phantom, phantom pain and other disorders related to the capabilityof communication by means of language: autotopoagnosia, hemiasomatognosia, pain asymboly, anosognosia ofhemiplegia, anosognosia of blindness, deafness, neglect and other defects appearing at the neurologist’s andpsychiatrist‘s borderline of interest. Interest in the visceral phantom is usually much smaller than that in the phantomlimb. The aim of this paper was to draw the to phantom phenomena in patients following rectum amputation andcolostomy. A survey of contemporary knowledge about the body scheme and its disorders, cortical plasticity and theproblem of cortical maladaptation are presented.

Key words:
phantom pain, visceral and somatic phantom, somatognosia, body scheme, cortical plasticity.


Autoři: J. Tichý
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 331-334
Kategorie: Články

Souhrn

Tělesné schéma je souborem paměťových vzorců, uložených ve strukturách mozku, z nichž nejdůležitější úlohu hrajíparietální laloky. Jeho základemje genetické naprogramování struktur a jejich funkcí i soubor informací, dodávanýchčinností smyslů. Vzorec tělového schématu je dynamický, umožňuje podvědomé i vědomé reagování na podnětyv čase a prostoru. Tělesné schéma je abstraktním obrazem – podvědomou i vědomou představou o našem vlastnímtěle a jeho součástech, jejich funkci, poloze, tvaru i pohybu. U člověka rozpoznávání tělesného schématu nazývámesomatognozií. Mezi poruchy somatognozie pak řadíme fenomén tělového a viscerálního fantomu a fantomové bolestia další poruchy, o kterých se dovídáme díky řečové komunikaci: autotopoagnozii, hemiasomatognozii, asymboliibolesti, anosognozii hemiplegie, anosognozii slepoty, hluchoty, syndromu opomíjení (neglect) a dalších poruch,stojících na pomezí zájmu neurologů a psychiatrů. Viscerálním fantomům byl věnován podstatně menší zájem nežpřeludům končetin. Dovolil jsem si proto upozornit na fenomén fantomu u pacientů s kolostomií po amputaci rekta.Podal jsem přehled současných názorů na tělesné schéma a jeho poruchy, kortikální plasticitu i na problém kortikálnímaladaptace u amputací a na terapii těchto poruch.

Klíčová slova:
fantom bolesti, viscerální a somatický fantom, somatognózie, tělesné schéma, kortilkální plasticita.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa