Je současná léčba primární a sekundárníamyloidózy účinná?


Je současná léčba primární a sekundárníamyloidózy účinná?

Východisko.
Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení výsledků léčby nemocných s primární a sekundární (reaktivní)amyloidózou. Od roku 1993 jsme na naší klinice léčili a dlouhodobě sledovali celkem 31 pacientů sesystémovými projevy amyloidózy.Metody a výsledky. Ve skupině primární amyloidózy bylo 6 mužů a 11 žen s průměrným věkem 59 let (rozmezí29–76 let). U 9 pacientů byl zjištěn mnohočetný myelom, ve zbylých 8 případech šlo o monoklonální gamapatiinejasného významu. Ledviny byly postiženy amyloidem u všech nemocných, myokard u 59 %, játra, klouby a kůžeu 26 % a nervový systém u 5,9 % nemocných. Během sledování došlo v souboru i přes léčbu k progresi renálníinsuficience s poklesem glomerulární filtrace oproti vstupním parametrům (p

Klíčová slova:
AL amyloidóza, AA amyloidóza, MGUS, paraprotein, ASCT, imunosuprese, chemoterapie.


Is Current Treatment of Primary and Secondary Amyloidosis Effective?

Background.
Retrospective study about results of treatment of patients (pts) with primary (AL) and secondary (AA)amyloidosis is given. 31 pts with systemic forms of amyloidosis have been treated and followed-up in our departmentsince 1993.Methods and Results. 6 men and 11 women were in the AL group with the mean age of 59 years. Multiple myelomawas diagnosed in 9 pts, monoclonal gammapathy of undetermined significance (MGUS) was found in 8 pts. Thekidneys were affected in all pts, heart in 59 % of pts, liver, joints and skin in 26 % of pts and polyneuropathy wasdetected only in 1 pt. Progression of renal insufficiency with decrease of glomerular filtration rate (GFR) was detectedin the AL group at the end of follow-up period comparedwith the initial level (p

Key words:
AL amyloidosis, AA amyloidosis, MGUS, paraprotein, ASCT, immunosuppressive drugs.


Autoři: R. Ryšavá;  I. Špička;  M. Merta;  V. Tesař;  M. Trněný
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 370-372
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem sdělení je retrospektivní hodnocení výsledků léčby nemocných s primární a sekundární (reaktivní)amyloidózou. Od roku 1993 jsme na naší klinice léčili a dlouhodobě sledovali celkem 31 pacientů sesystémovými projevy amyloidózy.Metody a výsledky. Ve skupině primární amyloidózy bylo 6 mužů a 11 žen s průměrným věkem 59 let (rozmezí29–76 let). U 9 pacientů byl zjištěn mnohočetný myelom, ve zbylých 8 případech šlo o monoklonální gamapatiinejasného významu. Ledviny byly postiženy amyloidem u všech nemocných, myokard u 59 %, játra, klouby a kůžeu 26 % a nervový systém u 5,9 % nemocných. Během sledování došlo v souboru i přes léčbu k progresi renálníinsuficience s poklesem glomerulární filtrace oproti vstupním parametrům (p

Klíčová slova:
AL amyloidóza, AA amyloidóza, MGUS, paraprotein, ASCT, imunosuprese, chemoterapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa