Případ infekce Babesia microti importovanédo České republiky z USA


Případ infekce Babesia microti importovanédo České republiky z USA

Lidská babesióza je zoonotická nákaza vyvolaná jednobuněčnými parazity rodu Babesia, která přenášejí klíšťata.V Evropě je výskyt lidské babesiózy sporadický, do současnosti bylo popsáno 31 případů. Původcem většiny z nichbyl druh Babesia divergens, který parazituje u dobytka, postiženými byli převážně splenektomovaní pacienti a průběhnákazy byl těžký. Naopak v USA, které jsou endemickou oblastí výskytu infekce, byl původcem několika set případůpředevším druh Babesia microti parazitující u hlodavců. V našem článku popisujeme první případ lidské babesiózy,prokázaný v České republice. Podle dostupných informací jde též o první případ symptomatické infekce B. microtiimportované do Evropy z USA.

Klíčová slova:
lidská babesióza, Babesia microti, import.


A Case of Babesia microti Infection Imported tothe Czech Republic from the USA

Human babesiosis is a zoonotic tick-borne protozoan infection caused by several species of the genus Babesia. It isa rare disease in Europe. Until recently, 31 cases have been described. Most of them were severe infections causedby a cattle parasite Babesia divergens in splenectomized patients. In contrast, a rodent species Babesia microti wasresponsible for hundreds of cases of human babesiosis in the U.S.A. In this report we describe the first case of humanbabesiosis in the Czech Republic. To our knowledge, it is also the first case of symptomatic B. microti infectionimported to Europe from the United States.

Key words:
human babesiosis, Babesia microti, imported case.


Autoři: E. Nohýnková;  J. Kubek 1;  O. Měšťánková 2;  P. Chalupa 1;  Z. Hubálek 3
Působiště autorů: Oddělení tropické medicíny 1. LF UK a FN Bulovka, Praha 1Klinika infekčních chorob FN, Brno-Bohunice 2Infekční oddělení Nemocnice Valtice s. r. o. 3Laboratoř medicínské zoologie – Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 377-381
Kategorie: Články

Souhrn

Lidská babesióza je zoonotická nákaza vyvolaná jednobuněčnými parazity rodu Babesia, která přenášejí klíšťata.V Evropě je výskyt lidské babesiózy sporadický, do současnosti bylo popsáno 31 případů. Původcem většiny z nichbyl druh Babesia divergens, který parazituje u dobytka, postiženými byli převážně splenektomovaní pacienti a průběhnákazy byl těžký. Naopak v USA, které jsou endemickou oblastí výskytu infekce, byl původcem několika set případůpředevším druh Babesia microti parazitující u hlodavců. V našem článku popisujeme první případ lidské babesiózy,prokázaný v České republice. Podle dostupných informací jde též o první případ symptomatické infekce B. microtiimportované do Evropy z USA.

Klíčová slova:
lidská babesióza, Babesia microti, import.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa