Zprávy JCL


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 307-308
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v dubnu, květnu a červnu 2011 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 4. DUBNA 2011

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer

Intenzivní péče u cévních mozkových příhod

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 1. E. Růžička: Úvod (5 min)
 2. J. Bauer: Současné trendy v diagnostice a terapii cévních mozkových příhod (15 min)
 3. J. Fiksa: Intenzivní péče v akutní fázi cévní mozkové příhody (15 min)
 4. M. Hoskovcová: Časná neurorehabilitační péče u cévních mozkových příhod (15 min)
 5. D. Kemlink, V. Krejčí: Kazuistiky (15 min)

Diskuze

DNE 11. DUBNA 2011

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer

Originální diagnosticko-terapeutické programy perinatologického centra

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

 1. J. Feyereisl: Úvod (5 min)
 2. L. Krofta, Z. Straňák: Centrum fetální medicíny – představení projektu Operačního programu Praha konkurenceschopnost (5 min)
 3. Z. Straňák: Současné možnosti invazivní léčby plodu (10 min)
 4. L. Haaková: Nové možnosti prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad (10 min)
 5. J. Borský: Výhody chirurgické léčby rozštěpových vad okamžitě po narození (5 min)
 6. H. Budošová: Centrum pro neslyšící matky, screening poruch sluchu u novorozenců (5 min)
 7. A. Zobanová: Projekt laserové fotokoagulace u novorozenců s retinopatií (10 min)
 8. I. Urbánková: UZ diagnostika plodu s brániční kýlou (10 min)

Diskuze

DNE 18. DUBNA 2011

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Popelkův večer

Regenerativní ortopedie

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. T. Trč: Úvod (5 min)
 2. V. Havlas: Současné možnosti a úskalí terapie chrupavky (12 min)
 3. M. Handl: Výsledky použití autologních chondrocytů v léčbě chrupavky (12 min)
 4. T. Trč: Mezenchymální buňky v ortopedii – budoucnost či mýtus? (12 min)
 5. R. Frei: Použití růstových faktorů v ortopedické regenerativní medicíně (12 min)
 6. T. Trč: Shrnutí, závěr (5 min)

Diskuze

DNE 2. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Brodův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. V. Teplan: Úvod (5 min)
 2. M. Urbanová: Rejekce po transplantaci ledviny (10 min)
 3. J. Štěpánková: Renální kostní choroba (10 min)
 4. Š. Bandúr: Transplantace ledviny starším nemocným (10 min)
 5. A. Paříková: Peritoneální dialýza před a po transplantaci ledviny (10 min)
 6. R. Lažanská: Anémie po transplantaci ledviny (10 min)

Diskuze

DNE 9. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Anatomického ústavu 1. LF UK

přednosta: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Purkyňův večer

Anatomie moderní doby

Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 1. M. Grim: Úvod (5 min)
 2. B. Dvořánková, P. Szabo, L. Lacina, Z. Fík, J. Valach, M. Chovanec, J. Plzák, K. Smetana, Jr.: Nádorově asociované fibroblasty u nádorů z dlaždicových epithelů (8 min)
 3. O. Kodet, E. Krejčí, L. Lacina, B. Dvořánková, K. Smetana, Jr., M. Grim: Mezibuněčné interakce v maligním melanomu (8 min)
 4. J. Beneš, Jr., D. Sedmera, B. Šaňková: Úloha connexinu 40 při vzniku a šíření vzruchu srdečními síněmi (8 min)
 5. O. Naňka, D. Sedmera, M. Grim: Úloha buněčné smrti při morfogeneze atrioventrikulárního uzlu a její vztah k arytmiím (8 min)
 6. P. Šnajdr, F. Liška, E. Krejčí, D. Křenová, V. Křen, M. Grim: Vývoj končetiny a kontrola počtu prstů (8 min)
 7. P. Petrovický: Amygdala v anatomickém a MR obraze (8 min)
 8. O. Eliška: Nové aspekty lymfatické drenáže prsu (8 min)

Diskuze

DNE 16. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Polákův večer

Úrazová chirurgie ve FNKV – součást mezioborové spolupráce

15. výročí ustanovení Traumatologického centra FNKV

 1. F. Vyhnánek: Úvod (5 min)
 2. J. Danda: Přednemocniční péče u závažných poranění v Praze v r. 2010 (10 min)
 3. F. Vyhnánek, M. Fric, J. Pažout, P.Waldauf, F. Duška: Ošetření polytraumat a sdružených poranění v TC FNKV v roce 2010 (10 min)
 4. L. Novák, D. Jirava, M. Očadlík: Penetrující torakoabdominální poranění (10 min)
 5. L. Denemark, L. Havlůj, V. Teplan: Léčebný postup u tupého poranění parenchymových orgánů dutiny břišní (10 min)
 6. F. Vyhnánek:Význam mezioborové spolupráce v ošetření závažných poranění (10 min)

Diskuze

DNE 23. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Onemocnění pankreatu

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 1. A. Žák: Úvod (5 min)
 2. R. Brůha, J. Petrtýl: Diagnostické postupy u nádorů podjaterní krajiny (10 min)
 3. T. Krechler, M. Dvořák: Přínos endoskopické ultrasonografie v diagnostice nádorů pankreatu (10 min)
 4. A. Žák: Akutní pankreatitida – nové trendy v diagnostice a terapii (10 min)
 5. T. Krechler: Chronická pankreatitida: diagnostika a terapie z pohledu nové klasifikace (10 min)
 6. O. Louthan: Neuroendokrinní nádory pankreatu (10 min)

Diskuze

DNE 30. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTNsP

přednosta: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Novinky v dětské traumatologii

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

 1. P. Havránek: Úvod (5 min)
 2. O. Vavrek: Shaken baby syndrom a jeho chirurgické aspekty (8 min)
 3. M. Prchlík: Poranění GIT magnetickou hračkou (10 min)
 4. M. Čepelík: Rizika běžné dětské zlomeniny distálního předloktí (10 min)
 5. T. Pešl: Lze zabránit poruše růstu kosti při devastaci růstové chrupavky? (10 min)
 6. H. Homolková: Možnosti náhrady úrazového defektu kalvy (10 min)
 7. E. Faltusová: V.A.C. systém (Vacuum assisted closure) u úrazových defektů měkkých tkání (8 min)

Diskuze

DNE 6. ČERVNA 2011

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

13. večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

Liečenie popálenín v 21. storočí

Koordinátor: doc. MUDr. Ján Koller, Ph.D.

 1. J. Koller: Úvod (5 min)
 2. J. Koller, M. Orság: Súdobá liečba popálenín (30 min)
 3. P. Bukovčan, D. Kevická: Použitie biologických náhrad kože u popálenín (15 min)
 4. J. Dragúňová, V. Jarabinská: Využívanie súčasných poznatkov tkanivového inžinierstva pri príprave kožných náhrad (15 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa