Úvodník


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 207
Kategorie: Úvodník

Nemocnice Na Homolce je zdravotnické zařízení s krátkou historií, ale velmi kvalitní medicínou.


Autorský tým tohoto čísla předkládá čtenářům Časopisu lékařů českých soubor prací odrážející nejen aktuální témata, ale i nové postupy a technologie z různých oblastí medicíny. Všichni autoři byli vedeni snahou přinést nebo aktuálně shrnout nové poznatky jak z diagnostiky, tak léčby včetně velmi náročných chirurgických metod. Činili tak s ohledem na tradici a zaměření nejstaršího časopisu u nás, tj. šířit vědění mezi lékaře nejrůznějších oborů. Jednotlivé příspěvky neztrácejí na srozumitelnosti, aniž by slevovaly z nezbytné odborné úrovně a kvality nebo rezignovaly na hlubší souvislosti.

Kromě prezentace exponentů prioritních oborů Nemocnice Na Homolce (komplexní neuro-, resp. kardioprogram) se připojily i týmy ze všeobecné léčebné péče ilustrující snahu celého personálu angažovat se i mimo rámec běžné rutinní péče.

Jsou zde zastoupeny příspěvky shrnující poznatky v oblasti epileptologie dospělých doplněné o úlohu magnetické rezonance v diagnostice, neuronavigaci a v monitoringu pooperačních změn. Přinášejí výsledky mezioborové spolupráce radiodiagnostiků, oddělení sterotaktické a radiační chirurgie, neurologie a neurochirurgie.

Neurochirurgický tým nabízí aktuální pohled na aplikace moderní mikroneurochirurgie a současných technologií při řešení nádorových a cévních onemocnění mozku. Odborníci z oddělení Leksellova gama nože prezentují různé problematiky tohoto úzkého oborového zaměření v České republice.

Další práce jsou zaměřeny na minimálně invazivní výkony v cévní chirurgii s využitím nejnovější robotické technologie. Číslo zahnuje i velmi pozoruhodnou originální práci o vlastních šestiletých zkušenostech s operacemi vrozených srdečních vad u dospělých a praktický přehled o antikoagulačním zajištění pacientů při a po operaci srdce.

V několika pracích je zmíněno různé využití technologie robotické medicíny doplněné i o publikaci psychologů, dokreslující potřebu věnovat se i duševnímu rozměru některých onemocnění.

Mimo oblasti operativy jsou zastoupena i témata jako sepse na JIP či v ambulantní sféře nová progresivní a rychlá diagnostika neinvazivního vyšetřování alergického zánět u astmatu.

Nemocnice Na Homolce disponuje významnými lidskými zdroji s potenciálem dalšího rozvoje ve snaze usilovat o špičkovou diagnostiku a léčbu, a přispět tak v souladu se světovými trendy a v návaznosti na nejlepší tradice medicíny v naší zemi k rozvíjení tradice vlastní započaté právě před 20 lety.

Zda se podařil záměr autorů zaujmout, inspirovat a obohatit, posoudí nejlépe laskavý čtenář sám.

doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.

člen redakční rady ČLČ

Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa