Časopis lékařů českých - Číslo 4-5/2011

Úvodník

207
Úvodník
208
Nemocnice Na Homolce – dvacet let špičkové medicíny

Přehledový článek

209
Aplikace moderní mikroneurochirurgie a současných technologií při řešení nádorových a cévních onemocnění mozku

Jan Klener, Robert Tomáš, Michal Šetlík

215
Karcinom ledviny v éře nastupujících robotických technologií

Ivan Kolombo, Jiří Poněšický, Michal Toběrný, Radko Kříž, Iva Zemanová, Jiří Weichet, Josef Vymazal, Stanislav Černohorský, Milan Bartůněk

223
Hluboká mozková stimulace u extrapyramidových poruch pohybu – pražská zkušenost

Dušan Urgošík, Robert Jech, Evžen Růžička, Filip Růžička, Roman Liščák, Vilibald Vladyka

229
Antitrombotická terapie po operacích chlopní – současná doporučení a budoucí trendy

Miroslava Benešová

236
Syndrom časné repolarizace a idiopatická fibrilace komor

Jaroslav Šimon, Petr Neužil

240
Psychologická péče jako součást interdisciplinární přípravy pacienta k bariatrické operaci

Jana Kubešová, Michal Toběrný, Eliška Kalinová

244
Minimálně invazivní výkony v cévní chirurgii

Petr Štádler, Petr Šedivý, Libor Dvořáček, MUDr. Marek Šlais, Petr Vitásek, Khaled El Samman, Pavel Matouš

250
Význam radiochirurgie v léčbě meningiomů

Aurélia Kollová, Roman Liščák, Gabriela Šimonová, Vilibald Vladyka, Dušan Urgošík, Tomáš Chytka

254
Temporální epilepsie dospělých a možnosti neurochirurgické léčby: úloha magnetické rezonance

Hana Malíková, Roman Liščák, Zdeněk Vojtěch, Tomáš Procházka, Iva Marečková, Vladimír Dbalý, Josef Vymazal, Miroslav Kalina, Vilibald Vladyka

260
Nekonvulzivní status epilepticus

Zdeněk Vojtěch, Tomáš Procházka, Iva Marečková

273
Význam radiochirurgie v léčbě mozkových metastáz

Gabriela Šimonová, Roman Liščák

278
Současná farmakoterapie epilepsie

Iva Marečková, Zdeněk Vojtěch, Tomáš Procházka

283
Diagnostika sepse

Miroslav Průcha, Martin Matějovič, Lenka Sedláčková

289
Pedální bypass a jeho role v záchraně kriticky ischemické končetiny

MUDr. Marek Šlais, Petr Czinner, Zuzana Kořisková, Petr Vitásek, Libor Dvořáček, Petr Štádler


Zprávy

214
Zprávy
222
Zprávy
259
Zprávy
292
Zprávy
307
Zprávy JCL

Knihy

282
Knihy

Původní práce

293
Šestileté zkušenosti s operacemi vrozených srdečních vad u dospělých

Jana Popelová, Štěpán Černý, Roman Gebauer, Petr Pavel, Pavel Jehlička


Speciální sdělení

297
Využití vydechovaného oxidu dusnatého v diagnostice astmatu

Petr Čáp


Sjezdy

299
24. český a slovenský neurologický sjezd
X. a XI. česko-slovenská konference laboratorní hematologie
301
19. lipovské dermatovenerologické fórum
303
Mezioborový seminář Třeboň ‘11
304
Pokroky v lékových formách

Osobní zprávy

305
Doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. – osmdesátiletý
306
Docent Radim Kočvara šedesátníkem

Laureáti Nobelovy ceny

310
Laureáti Nobelovy ceny

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa