Mezioborový seminář Třeboň ‘11


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 303
Kategorie: Sjezdy

Třeboň, 10. až 12. ledna 2011

Ve dnech 10. až 12. ledna 2011 proběhl již 19. ročník Mezioborového semináře Třeboň ‘11. Smyslem této již tradiční akce je setkání odborníků zabývajících se infekčními chorobami – v první řadě jsou to infekcionisté a mikrobiologové, ale často také imunologové, pediatři, odborníci z operativních oborů, epidemiologové a další.

Seminář je organizován oligotematicky, každý rok jsou vybrána tři témata, která jsou aktuální, a nedílnou součástí každého bloku jsou panelové diskuze, ve kterých je vždy příslušné téma podrobně probráno. Pro letošní ročník byla zvolena témata týkající se infekcí způsobených Clostridium difficile, medicíny biofilmu a racionálního využití laboratorních vyšetření.

Infekce způsobené Clostridium difficile jsou stále důležitější jak z hlediska laboratorní diagnostiky, tak z hlediska dopadů na pacienty. Přednesené příspěvky se týkaly zejména obecných otázek s tématem spojených – epidemiologie, laboratorní diagnostiky, klinických projevů, citlivosti na antibiotika a léčby. Blok doplňovala řada zajímavých kazuistik, které dokreslovaly tuto problematiku konkrétními příklady z praxe.

Medicína biofilmu je téma, které je relativně nové a pro řadu lékařů nezažité, které ale má a bude mít zásadní důležitost zejména v oblasti cizorodých materiálů v lidském těle. Klasický analytický přístup k diagnostice, kdy se izolují a zkoumají jednotlivé bakterie, se ukazuje jako víceméně slepá ulička, protože koexistencí a spoluprací jednotlivých mikrobů vzniká nová kvalita – biofilm, který je nutné chápat jako svébytnou skutečnost, vyžadující specifický přístup. Přednesené příspěvky opět osvětlily obecné problémy – strukturu a vnitřní vztahy v biofilmu, diagnostiku a roli jednotlivých skupin bakterií. Řada následujících příspěvků se věnovala zejména problematice tvorby biofilmu na katétrech, cévních protézách a ortopedickém materiálu.

Racionální využití laboratorních vyšetření je téma, které se na třeboňských seminářích v mírných obměnách opakovalo již několikrát. Je to proto, že je to jedna z podstatných styčných ploch mezi laboratorními a klinickými obory. Toto téma není možné jednoduše uzavřít a „vyřešit“ nějakou vzletnou frází, vrací se a bude se vracet i nadále. Dotýká se totiž samotné podstaty a smyslu práce laboratoří a s postupující technikou a novým vybavením laboratoří naopak získává stále více na naléhavosti. Příspěvky opět zprvu otevíraly obecné pohledy na tuto problematiku – co je to vlastně laboratorní vyšetření, jaký je vztah mezi laboratorním vyšetřením a diagnostikou, jak se promítá nákladová efektivita. Další vystoupení se už týkala konkrétních laboratorních metod, zejména moderních metod molekulární genetiky, které přinášejí zásadně nové informace, se kterými je teprve nutné se naučit zacházet a začlenit je do celkového kontextu péče o pacienta.

Byl-li, či nebyl letošní ročník Mezioborového semináře v Třeboni úspěšný, nepřísluší organizátorovi hodnotit. Ale spokojenost účastníků s úrovní odborného programu, nekončící řada problémů, které je třeba ještě prodiskutovat a v neposlední řadě i tradice zavazují a napovídají, že letošní ročník nebyl poslední. Takže za rok zase na shledanou počátkem ledna v Třeboni.

MUDr. Pavel Žampach

CL  – laboratoř imunologie Nemocnice České Budějovice a.s.

Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice

e-mail: zampach@volny.cz, volny@chstercius.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa