Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou


Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou

Východisko.
Oxidační stres může potencovat aterogenezi cestou modifikace biologických struktur a vzniku nových látek, například produktů pokročilé glykace (AGEs) a produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP). Cílem práce bylo studovat AGEs a AOPP u pacientů s aterosklerosou, vliv statinů na jejich sérovou koncentraci a vztah k parametrům lipidového metabolizmu. 

Metody a výsledky.
AGEs (karboxymethyllysin – ELISA a fluoreskující AGEs – spektrofluorimetrie) a AOPP (spektrofotometrie) byly stanoveny u 42 pacientů s aterosklerózou a 21 zdravých kontrol. AGEs jsou signifikantně vyšší u pacientů s aterosklerózou ve srovnání se zdravými jedinci (karboxymetyllysin 9,02±1,66 μg/g prot. vs 7,52±1,18 μg/g prot., p<0,001, fluoreskující AGEs 4,39x103±1,15x103 AU/g prot. vs 3,78x103±0,52x103 AU/g prot., p<0,001). Průměrné koncentrace AOPP jsou rovněž mírně vyšší, toto zvýšení není zcela signifikantní (95,0±42,9 μmol/l vs 79,7±28,2 μmol/l, p=0,096). AGEs iAOPP signifikantně korelují mezi sebou a s vybranými lipidy. Pacienti s aterosklerózou léčeni statiny mají mírně nižší CML, AGEs i AOPP (nedosaženo statistické významnosti). 

Závěry.
Produkty pokročilé glykoxidace jsou zvýšeny u pacientů s aterosklerosou a mají významný vztah k parametrům lipidového metabolizmu. Lze uvažovat o možném terapeutickém ovlivnění glykoxidace pomocí statinů, nicméně k průkazu tohoto efektu jsou zapotřebí další klinické studie. 

Klíčová slova:
ateroskleróza, oxidační stres, produkty pokročilé glykace, produkty pokročilé oxidace proteinů, AGEs, AOPP, karboxymetyllysin, statin.


Advanced Glycation and Oxidation Products in Patients with Atherosclerosis

Background.
Oxidative stress can potentiate atherogenesis via modification of biological structures and formation of new compounds, e.g. advanced glycation end products (AGEs) and advanced oxidation protein products (AOPP). The aim of the study was to determine AGEs and AOPP in patients with atherosclerosis, effect of statin therapy and relationship to parameters of lipid metabolism. 

Methods and Results.
AGEs (carboxymethyllysine – ELISA and fluorescent AGEs – spectrofluorimetry) and AOPP (spectrophotometry) were assessed in 42 patients with atherosclerosis and 21 healthy controls. AGEs are significantly elevated in patients with atherosclerosis in comparison with healthy subjects (carboxymethyllysine 9.02±1.66 μg/g prot. vs 7.52±1.18 μg/g prot., p<0.001, fluorescent AGEs 4.39x103±1.15x103 AU/g prot. vs 3.78x103±0.52x103 AU/g prot., p<0.001). Mean AOPP concentrations are also slightly higher, but this elevation is not quite significant (95.0±42.9 μmol/l vs 79.7±28.2 μmol/l, p=0.096). AGEs and AOPP correlate significantly with each other and with selected lipids. Patients with atherosclerosis treated with statins have slightly lower CML, AGEs and AOPP (it did not reach the statistical significance). 

Conclusions.
Advanced glycoxidation products are elevated in patients with atherosclerosis and are related to parameters of lipid metabolism. Glycoxidation might be possibly therapeutically influenced by statins; however, further clinical studies are required to confirm this hypothesis. 

Key words:
atherosclerosis, oxidative stress, advanced glycation end products, advanced oxidation protein products, AGEs, AOPP, carboxymethyllysine, statin.


Autoři: M. Kalousová 1,2;  A. Žák 3;  J. Soukupová 2;  S. Štípek 1;  I. M. Malbohan 1,2;  T. Zima 2
Působiště autorů: Ústav lékařské biochemie 1. LF UK, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 2;  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 385-389
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Oxidační stres může potencovat aterogenezi cestou modifikace biologických struktur a vzniku nových látek, například produktů pokročilé glykace (AGEs) a produktů pokročilé oxidace proteinů (AOPP). Cílem práce bylo studovat AGEs a AOPP u pacientů s aterosklerosou, vliv statinů na jejich sérovou koncentraci a vztah k parametrům lipidového metabolizmu. 

Metody a výsledky.
AGEs (karboxymethyllysin – ELISA a fluoreskující AGEs – spektrofluorimetrie) a AOPP (spektrofotometrie) byly stanoveny u 42 pacientů s aterosklerózou a 21 zdravých kontrol. AGEs jsou signifikantně vyšší u pacientů s aterosklerózou ve srovnání se zdravými jedinci (karboxymetyllysin 9,02±1,66 μg/g prot. vs 7,52±1,18 μg/g prot., p<0,001, fluoreskující AGEs 4,39x103±1,15x103 AU/g prot. vs 3,78x103±0,52x103 AU/g prot., p<0,001). Průměrné koncentrace AOPP jsou rovněž mírně vyšší, toto zvýšení není zcela signifikantní (95,0±42,9 μmol/l vs 79,7±28,2 μmol/l, p=0,096). AGEs iAOPP signifikantně korelují mezi sebou a s vybranými lipidy. Pacienti s aterosklerózou léčeni statiny mají mírně nižší CML, AGEs i AOPP (nedosaženo statistické významnosti). 

Závěry.
Produkty pokročilé glykoxidace jsou zvýšeny u pacientů s aterosklerosou a mají významný vztah k parametrům lipidového metabolizmu. Lze uvažovat o možném terapeutickém ovlivnění glykoxidace pomocí statinů, nicméně k průkazu tohoto efektu jsou zapotřebí další klinické studie. 

Klíčová slova:
ateroskleróza, oxidační stres, produkty pokročilé glykace, produkty pokročilé oxidace proteinů, AGEs, AOPP, karboxymetyllysin, statin.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa