Pentraxin 3 v zánětlivé a imunitní odpovědi


Pentraxin 3 v zánětlivé a imunitní odpovědi

Pentraxin 3 (PTX3) je prvním a dosud nejdůležitějším proteinem z nové skupiny tzv. dlouhých pentraxinů. Svou strukturou a funkcí se PTX3 do značné míry podobá klasickým neboli krátkým pentraxinům, C-reaktivnímu proteinu a sérovému amyloidu P. V některých důležitých jednotlivostech se ale PTX3 od klasických pentraxinů liší. Podrobnosti o těchto rozdílech přináší následující článek. Všechny tři uvedené pentraxiny se podílejí na obraně organizmu před pronikajícími patogenními mikroorganizmy a na odstraňování vlastních apoptotických buněk, kdy chrání organizmus před rozvojem autoimunitních reakcí. Funkčním protipólem pentraxinu 3 je TNFα. Fyziologický průběh obranných reakcí vyžaduje koordinovanou aktivitu obou působků. Je-li rovnováha mezi nimi porušena, dochází v závislosti na převažující nebo chybějící aktivitě jednoho z působků ke zvýšené náchylnosti organizmu k některým infekcím, vyvolaným zejména podmíněně patogenními fungálními původci, anebo k poškození organizmu reakcemi obranného zánětu. Přehledný článek pojednává o významu pentraxinu 3 na základě současných informací. 

Klíčová slova:
pentraxin 3, C-reaktivní protein, cytokiny, komplementový systém, apoptóza, dendritické buňky, T lymfocyty, Aspergillus fumigatus.


The Role of Pentraxin 3 in the Inflammatory and Immune Response

Pentraxin 3 is the first detected and so far the most important protein from the recently recognized group called the long pentraxins. The structure and function of PTX3 resembles in many aspects that of the short or classical pentraxins, i.e. C-reactive protein and the serum amyloid P component. There are, however, several important differences between the two groups of pentraxins that will be mentioned in more detail in the article. All of the above mentioned pentraxins take an acitve part in the first-line defense of the host against invading pathogenic microorganisms and in the clearance of the host’s own apoptotic cells. The latter mechanism impedes the onset of destructive autoimmune reactions. A biologically relevant antipode of PTX3 is represented by TNFα. Physiologic course of the defense reactions depends on a closely co-ordinated activity of both peptides. In case of an unchecked or missing activity of either peptide, a disturbance in their mutual balance results in increased susceptibility of the host to conditionally pathogenic fungi or in increased damage to host’s own tissues inflicted by the defense reactions. This review article deals with the physiopathologic importace of pentraxin 3 as has been gained on the basis of the most up-to-date information. 

Key words:
pentraxin 3, C-reactive protein, cytokines, the complement system, apoptosis, dendritic cells, T lymphocytes, Aspergillus fumigatus.


Autoři: P. Kuneš
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 377-382
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pentraxin 3 (PTX3) je prvním a dosud nejdůležitějším proteinem z nové skupiny tzv. dlouhých pentraxinů. Svou strukturou a funkcí se PTX3 do značné míry podobá klasickým neboli krátkým pentraxinům, C-reaktivnímu proteinu a sérovému amyloidu P. V některých důležitých jednotlivostech se ale PTX3 od klasických pentraxinů liší. Podrobnosti o těchto rozdílech přináší následující článek. Všechny tři uvedené pentraxiny se podílejí na obraně organizmu před pronikajícími patogenními mikroorganizmy a na odstraňování vlastních apoptotických buněk, kdy chrání organizmus před rozvojem autoimunitních reakcí. Funkčním protipólem pentraxinu 3 je TNFα. Fyziologický průběh obranných reakcí vyžaduje koordinovanou aktivitu obou působků. Je-li rovnováha mezi nimi porušena, dochází v závislosti na převažující nebo chybějící aktivitě jednoho z působků ke zvýšené náchylnosti organizmu k některým infekcím, vyvolaným zejména podmíněně patogenními fungálními původci, anebo k poškození organizmu reakcemi obranného zánětu. Přehledný článek pojednává o významu pentraxinu 3 na základě současných informací. 

Klíčová slova:
pentraxin 3, C-reaktivní protein, cytokiny, komplementový systém, apoptóza, dendritické buňky, T lymfocyty, Aspergillus fumigatus.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa