Dopravní nehody z hlediska neurologa


Dopravní nehody z hlediska neurologa

Autor se v přehledném článku o dopravní nehodovosti u nás zabývá aktuální problematikou jejich příčin. Při srovnání s hospodářsky vyspělými státy nehodovost od roku 1990 do roku 1995 rychle narůstala a zůstává s malým poklesem v roce 2004 na vysoké úrovni se 140 zemřelými na následky dopravní nehody na 1 milion obyvatel, což nás řadí do nejhorší třetiny mezi sledovanými státy. Ve shodě se soudobými názory je hlavní příčinou dopravních nehod lidská chyba. Pozornost se věnuje vysoké nehodovosti u mladých mužů oproti ženám a hodnocení psycho-fyziologických funkcí u stárnoucí řidičské populace. Osobnostní kvality stojí v popředí pro zanedbávání předpisů, agresivitu, netolerantnost a neúctu ke svobodě druhých. Kromě nezbytného budování dokonalejší infrastruktury je třeba zdokonalit registr osob s recidivami přestupků, nejen nehod, u opakovaných nehod se snažit prosadit povinné psycho-neurologické vyšetření, a tak jako preventivním kontrolám alkoholu se věnovat i narůstajícímu vlivu farmak. 

Klíčová slova:
incidence dopravních nehod v ČR, lidská chyba, mezinárodní srovnání, osobnostní poruchy, drogy, hendikepovaní řidiči.


Traffic Accidents from the View of Neurologist

Review article deals with traffic accidents in our country and the problems of their causes. In comparison with economically developed countries traffic accidents prevalence raised since 1990 till 1995 and with small decline in 2004 it remains on a high level of 140 deaths in traffic accidents for 1 million of inhabitants, which makes the Czech Republic one of the worst among the compared countries. In agreement with present views, the main course of accidents is the human error. Attention is given to traffic accidents prevalence of young men versus young women, and to the evaluation of psycho-physiologic functions in elderly drivers. Personal qualities are among the most important in the neglecting of traffic rules, in the aggressivity, non-tolerance and disrespect to the freedom of others. Besides the building of the more perfect infrastructure, it is necessary to improve the register of accident recidivist drivers and for accidents and repeated accidents to promote compulsory psycho-neurological examination. Similarly to preventive check outs for alcohol, it s necessary to introduce similar measures to cope with growing effects of drugs. 

Key words:
traffic accidents incidence in CR, international comparison, human error, personality disorders, drugs, handicaped drivers.


Autoři: J. Tichý
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 410-415
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Autor se v přehledném článku o dopravní nehodovosti u nás zabývá aktuální problematikou jejich příčin. Při srovnání s hospodářsky vyspělými státy nehodovost od roku 1990 do roku 1995 rychle narůstala a zůstává s malým poklesem v roce 2004 na vysoké úrovni se 140 zemřelými na následky dopravní nehody na 1 milion obyvatel, což nás řadí do nejhorší třetiny mezi sledovanými státy. Ve shodě se soudobými názory je hlavní příčinou dopravních nehod lidská chyba. Pozornost se věnuje vysoké nehodovosti u mladých mužů oproti ženám a hodnocení psycho-fyziologických funkcí u stárnoucí řidičské populace. Osobnostní kvality stojí v popředí pro zanedbávání předpisů, agresivitu, netolerantnost a neúctu ke svobodě druhých. Kromě nezbytného budování dokonalejší infrastruktury je třeba zdokonalit registr osob s recidivami přestupků, nejen nehod, u opakovaných nehod se snažit prosadit povinné psycho-neurologické vyšetření, a tak jako preventivním kontrolám alkoholu se věnovat i narůstajícímu vlivu farmak. 

Klíčová slova:
incidence dopravních nehod v ČR, lidská chyba, mezinárodní srovnání, osobnostní poruchy, drogy, hendikepovaní řidiči.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa