34 450 dnů kardiochirurgie v českých zemích*


34 450 dnů kardiochirurgie v českých zemích*

Profesor Karel Maydl se narodil v Rokytnici nad Jizerou, kde jeho otec pracoval u místního soudu. Česká kardiochirurgie se zrodila prvním úspěšným ošetřením bodného poranění srdce, které provedl Rychlík v roce 1910. Několik dalších let byla poté kardiochirurgie pouze příležitostným ošetřením poranění srdce. Až v roce 1934 Jiří Diviš vyťal gangliom stelatum při léčení anginy pectoris a v roce 1936 provedl operaci konstriktivní perikarditidy. V práci jsou dále zmíněny všechny zásadní okamžiky rozvoje kardiochirurgie v Čechách a na Moravě. Ve druhé části práce jsou probrány nejčastější výkony prováděné v současné době. Je konstatováno, že česká kardiochirurgie co do počtu i kvality operací je na západoevropské úrovni. V závěru je opět citován prof. Maydl, který zemřel na srdeční selhání a posteskl si, proč neonemocněl nemocí, která by se dala ovládat nožem. A za 100 let od té doby možno konstatovat, že v IKEM bylo operováno 283 lékařů pro onemocnění srdce a výsledky operací jsou lepší než u nelékařů, takže tím se vyvrací pověst o tom, že lékaři jsou špatnými pacienty. 

Klíčová slova:
historie kardiochirurgie.


34 450 Days of Cardio-surgery in the Czech Republic

Professor Karel Maydl was born in Rokytnice nad Jizerou, where his father was employed at the local court. Czech cardio-surgery was born with the first successful treatment of the stab in the heart, which was done by professor Rychlík in 1910. The next few years the cardio-surgery was represented only by occasional treatment of heart injury. Only in 1934 Jiří Diviš excided ganglion stelatum to cure angina pectoris and in 1936 he performed surgical treatment of constrictive pericarditis. Article reviews all Essentials moments in the development of cardio-surgery in Bohemia and Moravia. The second part of the paper gives at present the most frequently performed surgeries. It is concluded that the Czech cardio-surgery has according to the numbers and duality of the treatment the west-European level. At the end Professor Maydl, who died for heart failure, is quoted, why he himself had to be stroked by the disease, which is not possible to treat with the knife. In the100 years since that it is possible to evaluate that in ICEM 283 medical doctors have been treated for the heart disease and results of their operations were Berger than in standard population. It reproves the bad record of doctors to be bad patients. 

Key words:
History of cardio-surgery.


Autoři: J. Pirk
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 363-364
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Profesor Karel Maydl se narodil v Rokytnici nad Jizerou, kde jeho otec pracoval u místního soudu. Česká kardiochirurgie se zrodila prvním úspěšným ošetřením bodného poranění srdce, které provedl Rychlík v roce 1910. Několik dalších let byla poté kardiochirurgie pouze příležitostným ošetřením poranění srdce. Až v roce 1934 Jiří Diviš vyťal gangliom stelatum při léčení anginy pectoris a v roce 1936 provedl operaci konstriktivní perikarditidy. V práci jsou dále zmíněny všechny zásadní okamžiky rozvoje kardiochirurgie v Čechách a na Moravě. Ve druhé části práce jsou probrány nejčastější výkony prováděné v současné době. Je konstatováno, že česká kardiochirurgie co do počtu i kvality operací je na západoevropské úrovni. V závěru je opět citován prof. Maydl, který zemřel na srdeční selhání a posteskl si, proč neonemocněl nemocí, která by se dala ovládat nožem. A za 100 let od té doby možno konstatovat, že v IKEM bylo operováno 283 lékařů pro onemocnění srdce a výsledky operací jsou lepší než u nelékařů, takže tím se vyvrací pověst o tom, že lékaři jsou špatnými pacienty. 

Klíčová slova:
historie kardiochirurgie.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa