Časopis lékařů českých - Číslo 6/2005

Přehledový článek

363
34 450 dnů kardiochirurgie v českých zemích*

J. Pirk

365
Proteomika a její místo v medicíně

J. Petrák

372
Tolerance fyzické zátěže u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

J. Chlumský

377
Pentraxin 3 v zánětlivé a imunitní odpovědi

P. Kuneš


Původní práce

385
Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou

M. Kalousová, A. Žák, J. Soukupová, S. Štípek, I. M. Malbohan, T. Zima

391
Mutace v genu HFE u osob s revmatickým postižením

I. Půtová, M. Čimburová, K. Jarošová, J. Vencovský, J. Horák

399
Prevalencia nadhmotnosti a obezity v náhodne vybratej skupine mladých žien a ich klinicko-somatické parametre

J. Daniška, K. Šramková, J. Kopčeková


Kazuistika

405
Takotsubo kardiomyopatie: popis případu a přehled literatury

T. Paleček, A. Linhart, P. Jansa, Lubanda J.-C., prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., J. Humhal, Z. Susa, M. Aschermann


Speciální sdělení

410
Dopravní nehody z hlediska neurologa

J. Tichý

417
Co lze očekávat od patologa v diagnostice karcinomu rekta? Několik zkušeností ze studijní stáže v USA

M. Šnuderl, J. Hoch

422
Poškození jater alkoholem

K. Nešpor, T. Zima, L. Csémy

424
Jak hodnotí gastroenterologové postupy praktických lékařů v České republice – příspěvek k mezioborové spolupráci

B. Seifert, P. Dítě, J. Vojtíšková


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa