Klonování – etické aspekty


Klonování – etické aspekty

Etická problematika je diskutována v souvislosti se třemi odlišnými situacemi:
klonování lidských bytostí (napříkladpoužitím technik štěpení embrya nebo přenosem jádra), použití lidských embryonálních buněk v technikáchklonování a klonování ne-embryonálních lidských buněk. První situace je jednoznačně odsouzena, druhá jemnohýmidosud přezkoumávána (měla by být však odsouzena rovněž) a třetí je považována, při splnění určitých podmínek,za zcela přijatelnou. Problematika je diskutována rovněž z pohledu relevantních dokumentů Rady Evropy.

Klíčová slova:
lékařská etika, klonování, lidská bytost, status embrya, Rada Evropy.


Cloning – Ethical Aspects

Ethical problems related to cloning are discussed on three model situations:
cloning of human beings {for exampleby utilizing the techniques of embryo splitting or nuclear transfer}, use of embryonic cells in cloning techniquesand cloning of nonembryonic cells. The first situation is strictly condemned, the second has been examined up present(it should be condemned as well) and the third is - under certain conditions – fully acceptable. The issue is discussedfrom the point of view of relevant Council of Europe documents as well.

Key words:
medical ethics, cloning, human being, embryo status, Council of Europe.


Autoři: M. Munzarová
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 299-301
Kategorie: Články

Souhrn

Etická problematika je diskutována v souvislosti se třemi odlišnými situacemi:
klonování lidských bytostí (napříkladpoužitím technik štěpení embrya nebo přenosem jádra), použití lidských embryonálních buněk v technikáchklonování a klonování ne-embryonálních lidských buněk. První situace je jednoznačně odsouzena, druhá jemnohýmidosud přezkoumávána (měla by být však odsouzena rovněž) a třetí je považována, při splnění určitých podmínek,za zcela přijatelnou. Problematika je diskutována rovněž z pohledu relevantních dokumentů Rady Evropy.

Klíčová slova:
lékařská etika, klonování, lidská bytost, status embrya, Rada Evropy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa