Th1/Th2 PARADIGMA. ROLE Th1 A Th2LYMFOCYTÁRNÍCH SUBPOPULACÍ V REGULACIIMUNITNÍCH DĚJŮ


Th1/Th2 PARADIGMA. ROLE Th1 A Th2LYMFOCYTÁRNÍCH SUBPOPULACÍ V REGULACIIMUNITNÍCH DĚJŮ

Je podán krátký přehled interakce Th1 a Th2 lymfocytárních subpopulací v regulaci některých imunitních dějů.Vymezení Th1 a Th2 lymfocytárních klonů je založeno na bázi sekrece cytokinů a na expresi cytokinovýcha chemokinových molekul. Klinický a diagnostický význam těchto dějů v patogenezi některých stavů není opomenut.

Klíčová slova:
Th1/Th2 subpopulace, imunoregulace, cytokinové receptory, imunopatologické stavy.


Th1/Th2 Paradigm. The Regulation of Immune Processes by Th1 and Th2Lymphoid Subpopulation

A short report on the interaction of Th1 and Th2 lymphocyte subpopulations in the regulation of immune processesis reviewed. Th1 and Th2 subsets have been characterized on the basis of cytokines they secrete and the immunefunctions they mediate and also on the basis of cytokine and chemokine receptor expression. The clinical anddiagnostic influence of immune processes in pathological stages is also mentioned.

Key words:
Th1/Th2 subpopulations, immunoregulation, cytokine receptors, immunopathological disorders.


Autoři: K. Koubek;  I. Špička 1;  M. Filipec 2
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, 1 I. interní klinika I. LF UK a VFN, Praha, 2 II. oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 681-685
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán krátký přehled interakce Th1 a Th2 lymfocytárních subpopulací v regulaci některých imunitních dějů.Vymezení Th1 a Th2 lymfocytárních klonů je založeno na bázi sekrece cytokinů a na expresi cytokinovýcha chemokinových molekul. Klinický a diagnostický význam těchto dějů v patogenezi některých stavů není opomenut.

Klíčová slova:
Th1/Th2 subpopulace, imunoregulace, cytokinové receptory, imunopatologické stavy.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa