Časopis lékařů českých - Číslo 22/1999

Články

615
Partial Liquid Ventilation (parciální liquidní ventilace) u pediatrickýchpacientů s akutním respiratory distress syndromem

M. Fedora, R. Nekvasil, M. Šeda, M. Klimovič

675
LIEČBA A PREVENCIA GASTROINTESTINÁLNYCHKOMPLIKÁCIÍ VYVOLANÝCH NESTEROIDOVÝMIANTIFLOGISTIKAMI

I. Rybár, M. Kriška, A. Vavrečka, R. Hyrdel, J. Rovenský

681
Th1/Th2 PARADIGMA. ROLE Th1 A Th2LYMFOCYTÁRNÍCH SUBPOPULACÍ V REGULACIIMUNITNÍCH DĚJŮ

K. Koubek, I. Špička, M. Filipec

686
PREVALENCE GENETICKÉ VARIANTY LUTEINIZAČNÍHOHORMONU V ČESKÉ REPUBLICE

L. Stárka, M. Hill, R. Hampl, I. T. Huhtaniemi

689
PODÁVÁNÍ INTERFERONU ALFA JAKOPOTRANSPLANTAČNÍ IMUNOTERAPIEU MALIGNÍCH LYMFOMŮ

M. Trněný, M. Apltauerová, B. Procházka, P. Klener

693
NUTRIČNÍ STAV TOXIKOMANŮV METADONOVÉM PROGRAMU

J. Kábrt, H. Wilczek, J. Svobodová, M. Haluzík, E. Kotrlíková

696
ZMENA SCHOPNOSTI SPONTÁNNEJ ZNOVUOBNOVYVYBRANÝCH DIFERENCIAČNÝCH ANTIGÉNOVT-LYMFOCYTOV V ZÁVISLOSTI OD VEKU

A. Tuchyňová, J. Rovenský, S. Blažíčková, Ľ. Rauová, L. Hegyi, M. Buc

699
POVŠECHNÁ AMYLOIDÓZA S POSTIŽENÍM LEDVIN

Z. Jankovec, Z. Rušavý, P. Tešínský, S. Lacigová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa