PREVALENCE GENETICKÉ VARIANTY LUTEINIZAČNÍHOHORMONU V ČESKÉ REPUBLICE


PREVALENCE GENETICKÉ VARIANTY LUTEINIZAČNÍHOHORMONU V ČESKÉ REPUBLICE

Východisko.
Poměrně častá genetická varianta LHb podjednotky, která má i za následek změny v ose hypofýza-gonády, má různou prevalenci v rozdílných etnických populacích.Metody a výsledky. Frekvence výskytu variantní alely u nás byla určena analýzou LH u náhodně vybranéhopopulačního vzorku v okrese Cheb, v němž bylo 257 osob (82 mužů a 175 žen) ve věku od 14 do 72 let. VariantníLH byl stanoven imunofluorescenční metodou ve dvou esejích, z nichž jedna zachytí jak divoký typ, tak variantníLH, druhá pouze divoký typ LH. Frekvence nosičství variantní alely pro LHb podjednotku byla 17,5 % (u mužů12,2 % a u žen 20,6 %).Závěry. Prevalence variantní alely pro LHb podjednotku ve sledované oblasti západních Čech byla tedy blízkájiným středo- a severoevropským populacím.

Klíčová slova:
variantní LH, prevalence, LH mutace, LHb podjednotka.


Prevalence of a Genetic Variant of Luteinizing Hormone in theCzech Republic

Background.
The relatively common genetic variant of LHb-subunit, resulting in changes of the pituitary-gonadalaxis, displays different prevalence in various ethnic populations.Methods and Results. Frequency of occurrence of the variant allele in our country has been determined by analysisof LH in a randomly selected population group from the Cheb region, comprising of 257 subjects (82 men and 175women) in the age from 14 to 72 years. The LH variant was determined by a novel immunofluorescence method,based on two assays, of which the first detected the wild type of the hormone and its variant, while the second wasspecific for the wild type of LH only. The frequency of carriers of the variant allele for LH-b-subunit amounted to17.5 %, i.e. 12.2 % in males and 20.6 % in females.Conclusions. The prevalence of the variant allele for LH-b-subunit in the investigated region of West Bohemiawas close to that of other Antral European and North European populations.

Key words:
LH variant, prevalence, LH mutations, LHb-subunit.


Autoři: L. Stárka;  M. Hill;  R. Hampl;  I. T. Huhtaniemi 1
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha 1 Department of Physiology, University of Turku, Finland
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 686-688
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Poměrně častá genetická varianta LHb podjednotky, která má i za následek změny v ose hypofýza-gonády, má různou prevalenci v rozdílných etnických populacích.Metody a výsledky. Frekvence výskytu variantní alely u nás byla určena analýzou LH u náhodně vybranéhopopulačního vzorku v okrese Cheb, v němž bylo 257 osob (82 mužů a 175 žen) ve věku od 14 do 72 let. VariantníLH byl stanoven imunofluorescenční metodou ve dvou esejích, z nichž jedna zachytí jak divoký typ, tak variantníLH, druhá pouze divoký typ LH. Frekvence nosičství variantní alely pro LHb podjednotku byla 17,5 % (u mužů12,2 % a u žen 20,6 %).Závěry. Prevalence variantní alely pro LHb podjednotku ve sledované oblasti západních Čech byla tedy blízkájiným středo- a severoevropským populacím.

Klíčová slova:
variantní LH, prevalence, LH mutace, LHb podjednotka.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa