POVŠECHNÁ AMYLOIDÓZA S POSTIŽENÍM LEDVIN


POVŠECHNÁ AMYLOIDÓZA S POSTIŽENÍM LEDVIN

Amyloidóza je souhrnný název pro skupinu onemocnění na podkladě poruchy metabolismu proteinů manifestujícíse infiltrací tkání amorfními hmotami. Vzhledem k nízkému výskytu a obtížnému průkazu je onemocnění poměrnězřídka diagnostikováno za života nemocných. Obvykle se manifestuje v závislosti na postižení ledvin, kardiovasku-lární nebo periferní nervové soustavy. Nejednoznačnost klinické a histologické klasifikace amyloidózy, klinickýprůběh a srovnání se sekčním nálezem je prezentováno u dvou případů povšechné amyloidózy - sekundárníamyloidózy s postižením ledvin, resp. primární amyloidózy s infaustní prognózou.

Klíčová slova:
amyloidóza, sekundární amyloidóza, primární amyloidóza.


Systemic Amyloidosis in Patients with Amyloidosis of the Kidneys

Amyloidosis is a summary of a group of disorders of protein metabolism characterized by infiltration of amorphoussubstance into the tissues. The diagnosis can rarely be made during life. It is usually manifested by defects of therenale, cardiovascular or peripheral nervous system Heterogenity of clinical and histological classification ofamyloidosis and clinical course in comparison with autopsy findings are presented by two cases of generalamyloidosis - secondary amyloidosis of the kidneys and primary amyloidosis with a fatal prognosis.

Key words:
amyloidosis, primary amyloidosis, secondary amyloidosis.


Autoři: Z. Jankovec;  Z. Rušavý;  P. Tešínský;  S. Lacigová
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 699-700
Kategorie: Články

Souhrn

Amyloidóza je souhrnný název pro skupinu onemocnění na podkladě poruchy metabolismu proteinů manifestujícíse infiltrací tkání amorfními hmotami. Vzhledem k nízkému výskytu a obtížnému průkazu je onemocnění poměrnězřídka diagnostikováno za života nemocných. Obvykle se manifestuje v závislosti na postižení ledvin, kardiovasku-lární nebo periferní nervové soustavy. Nejednoznačnost klinické a histologické klasifikace amyloidózy, klinickýprůběh a srovnání se sekčním nálezem je prezentováno u dvou případů povšechné amyloidózy - sekundárníamyloidózy s postižením ledvin, resp. primární amyloidózy s infaustní prognózou.

Klíčová slova:
amyloidóza, sekundární amyloidóza, primární amyloidóza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa