Vyšetrenie prahu nepríjemnejhlasitosti u jedincov s normálnymsluchoma bez tinnitu vporovnanís pacientmi s tinnitom


Vyšetrenie prahu nepríjemnejhlasitosti u jedincov s normálnymsluchoma bez tinnitu vporovnanís pacientmi s tinnitom

V roku 2001 sme vyšetrili hladinu nepríjemnej hlasitosti Loudness Discomfort Level LDLu 128 pacientov s tinnitom (248 uší), ktorých sme vyšetrili na našej ambulancii pre liečbu tinnitua na klinickom audiometri štandardného typu na frekvenciách 250-6000Hz. Výsledky sme porovnalis výsledkami vyšetrenia LDL u kontrolného súboru 20 pacientov (40 uší) s normálnym sluchom a beztinnitu.U všetkých vyšetrených jedincov s normálnym sluchom zisťujeme priemerný prah nepríjemnejhlasitosti na frekvenciách 250-6000Hz pri intenzite väčšej ako 90dB. U pacientov s tinnitomjepriemerný prah nepríjemnej hlasitosti pri intenzite nižšej ako 90dB. Na základe vyššie uvedenýchvyšetrení predpokladáme že pacienti s tinnitom majú hyperakúzu, čiže precitlivenosť na silnézvuky.Uvažujeme či je hyperakúza genetickým predpokladom vzniku tinnitu za spoluúčasti vhodnýchspúšťacích mechanizmov, ako je napríklad dlhodobá expozícia hluku, alebo dôsledkom tinnitu.

Klíčová slova:
hladina nepríjemnej hlasitosti, prah nepríjemnej hlasitosti, hyperakúzatinnitu.


Examination of the Loudness Discomfort Level in Individuals with Normal Hearingwithout Tinnitus as Compared to Patients with Tinnitus

In the year 2001 the Loudness Discomfort Level LDL was examined by a standardclinical audiometer on frequencies 250-6000Hz in 128 patients (248 ears) suffering from tinnitus,whowere treated in our tinnitus office. The results of this examination were compared with the resultsof LDL examination in 20 subjects (40 ears), with normal hearing and without tinnitus.In all subjects with normal hearing the average threshold of discomfort on frequencies 250-6000Hzhigher than 90dBwas found. In patients suffering fromtinnitus the average threshold of discomfortwas significantly lower than 90dB. According to the above mentioned facts we suppose that patientssuffering fromtinnit us have lower LDL - the Loundess Discomfort Level than normal hearingsubjects without tinnitus.We hypothesize that the hyperacusis can be either a possible genetic condition of tinnitus origin inconnection with a suitable trigger mechanism for example a long term noise exposure or it is theconsequence of tinnitus.

Key words:
Loundess Discomfort Level, Treshold of Discomfort, tinnitus hyperacusis.


Autoři: Ľ. Šuchová
Působiště autorů: Foniatrické oddelenie FN, Bratislava, primár MUDr. Š. Šimko, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 130-133.
Kategorie: Články

Souhrn

V roku 2001 sme vyšetrili hladinu nepríjemnej hlasitosti Loudness Discomfort Level LDLu 128 pacientov s tinnitom (248 uší), ktorých sme vyšetrili na našej ambulancii pre liečbu tinnitua na klinickom audiometri štandardného typu na frekvenciách 250-6000Hz. Výsledky sme porovnalis výsledkami vyšetrenia LDL u kontrolného súboru 20 pacientov (40 uší) s normálnym sluchom a beztinnitu.U všetkých vyšetrených jedincov s normálnym sluchom zisťujeme priemerný prah nepríjemnejhlasitosti na frekvenciách 250-6000Hz pri intenzite väčšej ako 90dB. U pacientov s tinnitomjepriemerný prah nepríjemnej hlasitosti pri intenzite nižšej ako 90dB. Na základe vyššie uvedenýchvyšetrení predpokladáme že pacienti s tinnitom majú hyperakúzu, čiže precitlivenosť na silnézvuky.Uvažujeme či je hyperakúza genetickým predpokladom vzniku tinnitu za spoluúčasti vhodnýchspúšťacích mechanizmov, ako je napríklad dlhodobá expozícia hluku, alebo dôsledkom tinnitu.

Klíčová slova:
hladina nepríjemnej hlasitosti, prah nepríjemnej hlasitosti, hyperakúzatinnitu.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa