Cervikofaciální aktinomykóza


Cervikofaciální aktinomykóza

Aktinomykóza je relativně vzácné infekční onemocnění postihující lidskou populacia skot. Původci onemocnění - grampozitivní anaerobní bakterie aktinomycety - jsou u 27 % zdravýchlidí přítomny v ústní dutině. Při poranění sliznice se dostávají hlouběji do tkání a za příhodnýchpodmínek mohou vyvolat onemocnění. Podle lokalizace se rozlišuje forma cervikofaciální, pulmonálnía abdominální.Cervikofaciální aktinomykóza je charakteristická tvorbou granulomů, abscesů a píštělí s typickouperimandibulární lokalizací. Diagnózu stanovíme především na základě bakteriologického nebohistologického vyšetření a klinického obrazu. Terapie je dlouhodobá, k zabránění možného relapsuje obvykle nutná kombinace chirurgického zákroku s několikaměsíční antibiotickou terapií. V té sev poslední době upřednostňují zejména linkosamidy.Uvedená kazuistika pacienta s postiženímpara faryngeálního a paravertebrálního prostoru dokumentujeúskalí diagnostiky tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
cervikofaciální aktinomykóza, endogenní infekce, granulomatózní zánět,absces, píštěl, kombinovaná terapie.


Cervicofacial Actinomycosis

Actinomycosis is a relatively rare infectious disease affecting human population andcattle. The infection agent - gram-positive anaerobic bacteria (actinomycetes) are present in oralcavity in 27% of healthy human individuals. When the mucosa is damaged the actinomycetes enterdeeper into the tissues and, under favorable conditions for the agent, a disease can develop. Theclassification according to localization differentiates cervicofacial, pulmonary and abdominalforms, respectively. Cervicofacial actinomycosis is characterized by the formation of granulomas,abscesses and fistulas with typical perimandibular localization. The diagnosis can be establishedespecially on the basis of bacteriological or histological examination and a clinical picture. Thetherapy is long-termin nature, the relapse can usually be prevented by a combination of a surgicalintervention and several-month antibiotic treatment. The latter is presently preferably usinglincosamides.

Key words:
cervicofacial actinomycosis, endogenous infection, granulomatous inflammation,abscess, fistula, combined therapy.


Autoři: H. Binková;  P. Urbánková ;  J. Hložek;  J. Svoboda *
Působiště autorů: Klinika FN u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc. Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. M. Votava, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 145-149.
Kategorie: Články

Souhrn

Aktinomykóza je relativně vzácné infekční onemocnění postihující lidskou populacia skot. Původci onemocnění - grampozitivní anaerobní bakterie aktinomycety - jsou u 27 % zdravýchlidí přítomny v ústní dutině. Při poranění sliznice se dostávají hlouběji do tkání a za příhodnýchpodmínek mohou vyvolat onemocnění. Podle lokalizace se rozlišuje forma cervikofaciální, pulmonálnía abdominální.Cervikofaciální aktinomykóza je charakteristická tvorbou granulomů, abscesů a píštělí s typickouperimandibulární lokalizací. Diagnózu stanovíme především na základě bakteriologického nebohistologického vyšetření a klinického obrazu. Terapie je dlouhodobá, k zabránění možného relapsuje obvykle nutná kombinace chirurgického zákroku s několikaměsíční antibiotickou terapií. V té sev poslední době upřednostňují zejména linkosamidy.Uvedená kazuistika pacienta s postiženímpara faryngeálního a paravertebrálního prostoru dokumentujeúskalí diagnostiky tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
cervikofaciální aktinomykóza, endogenní infekce, granulomatózní zánět,absces, píštěl, kombinovaná terapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa