Uzavřená a otevřená chirurgiestředoušního cholesteatomu


Uzavřená a otevřená chirurgiestředoušního cholesteatomu

Na základě literárních údajů je v práci hodnocena míra rizika vzniku reziduálníhoa recidivujícího cholesteatomu po prvotní léčbě středoušního cholesteatomu uzavřenou technikou.Tato technika v průběhu 40 roků toto riziko nezmenšila, ale naopak v důsledku větší četnostistředoušního cholesteatomu s převažujícím postižením mezotympana, s rozvinutou pneumatizacía dysfukční sluchovou trubicí, spíše zvětšila. Tato technika nevylučuje potřebu následné otologicképéče a ani signifikantně nezajišťuje lepší sluchové výsledky než některé jiné modality chirurgickéléčby. Není ale ani většímriz ikem z hlediska komplikací. Riziko druhého a dalšího cholesteatomuje v souhrnu a v průměru literárních údajů přes 40 %, míra reoperací je ještě vyšší. Toto riziko, byťmenší, je i u otevřených metod, které mají ale zejména v dětském věku vyšší frekvenci zánětůtrepanační dutiny.

Klíčová slova:
středoušní cholesteatom, uzavřené technika, chirurgická léčba.


Occluded and Open Surgery of Middle Ear Cholesteatoma

Based on data in literature the paper evaluates the extent of risk for the developmentof residual and relapsing cholesteatoma after a primary therapy of middle ear cholesteatoma by theoccluded technique. This kind of technique has not decreased the risk over the last 40 years. Incontrast, the higher frequency of middle ear cholesteatoma with prevailing defect of mesotympanum,with developed pneumatization and dysfunctional Eustachian tube, rather increased. Thetechnique does not exclude the need of subsequent otology care and even does not secure significantlybetter results than other type of surgical treatment. It does not pose a greater risk from thepoint of view of complications, though. The risk of second or further cholesteatoma is generally onthe average over 40%, the rate of re-operations is even greater. The risk, although lower, is alsopresent in the open operations, which are accompanied by a higher frequency of inflammations oftrepanation cavity especially in the child age.

Key words:
middle ear cholesteatoma, therapy, occluded technique, surgical treatment.


Autoři: I. Hybášek
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 115-118.
Kategorie: Články

Souhrn

Na základě literárních údajů je v práci hodnocena míra rizika vzniku reziduálníhoa recidivujícího cholesteatomu po prvotní léčbě středoušního cholesteatomu uzavřenou technikou.Tato technika v průběhu 40 roků toto riziko nezmenšila, ale naopak v důsledku větší četnostistředoušního cholesteatomu s převažujícím postižením mezotympana, s rozvinutou pneumatizacía dysfukční sluchovou trubicí, spíše zvětšila. Tato technika nevylučuje potřebu následné otologicképéče a ani signifikantně nezajišťuje lepší sluchové výsledky než některé jiné modality chirurgickéléčby. Není ale ani většímriz ikem z hlediska komplikací. Riziko druhého a dalšího cholesteatomuje v souhrnu a v průměru literárních údajů přes 40 %, míra reoperací je ještě vyšší. Toto riziko, byťmenší, je i u otevřených metod, které mají ale zejména v dětském věku vyšší frekvenci zánětůtrepanační dutiny.

Klíčová slova:
středoušní cholesteatom, uzavřené technika, chirurgická léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa