Teorie vzniku středoušníhocholesteatomu a jeho prevence


Teorie vzniku středoušníhocholesteatomu a jeho prevence

Přesto, že všechny teorie vzniku cholesteatomů středního ucha jsou staré nejméně 75roků, přes nezměrná poznání jejich biologického chování a složení i poznání jejich prekurzorůa experimentálního navození na zvířeti, zůstává jejich etiopatogeneze nevyjasněna. Navíc v posledníchpadesáti letech, v období převratných změn v léčebných postupech tubotympanálních zánětů,došlo k podstatné změně podob středoušního cholesteatomu. Vymizely mezoepitympanální cholesteatomypo nekrotických otitidách, ale zmnožily se mezotympanální formy cholesteatomů, a to takéza celistvým bubínkem, dále cholesteatomy v dětském věku a v dobře vyvinuté pneumatizaci,u nichž je hledána neoprávněně kongenitální geneze. Prevence spočívá primárně v prevenci všechtypů tubotympanálních zánětů a myringitid, jejich sanaci ad integrum a sekundárně v léčbě prekurzorůvzniku cholesteatomu, jakými jsou drenážní a ventilační dysfunkce všech vzdušnýchprostor středního ucha, dále u určitých druhů dystrofií bubínku a terciárně v dokonalé a včasnéoperaci cholesteatomu.

Klíčová slova:
cholesteatom, středouší, prevence cholesteatomu.


Theory of the Origin of Middle Ear Cholesteatoma and Its Prevention

On spite of the fact that all theories of the origin of middle ear cholesteatoma are atleast 75 years old, the immense knowledge on their biological behavior and composition and theinformation about their precursors and experimental induction of the defect in animals, theiretiopathogenesis is still not clear. Moreover, in the last fifty years of great changes in therapeuticprocedures treating tube-tympanic inflammations, substantial changes in the appearance of middleear cholesteatomas emerged. The mesoepitympanic cholesteatomas after necrotic otitis disappeared,but mesotympanic forms of cholesteatomas were multiplied, including those below an uninterruptedear drum, as well as the child-age cholesteatomas and those with well-developedpneumatization, where a congenital genesiswas in correctly suspected. The prevention is primarilybased on preventing all types of tube-tympanic inflammations and myringitis, their completehealing up and, secondarily, in the therapy of precursors of cholesteatom, such as drainage andventilation dysfunction of all aerial spaces of middle ear as well as certain kinds of ear drumdystrophy and, thirdly, in a perfect and timely operation on cholesteatoma.

Key words:
cholesteatoma, middle ear, prevention, cholesteatoma.


Autoři: I. Hybášek
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 111-114.
Kategorie: Články

Souhrn

Přesto, že všechny teorie vzniku cholesteatomů středního ucha jsou staré nejméně 75roků, přes nezměrná poznání jejich biologického chování a složení i poznání jejich prekurzorůa experimentálního navození na zvířeti, zůstává jejich etiopatogeneze nevyjasněna. Navíc v posledníchpadesáti letech, v období převratných změn v léčebných postupech tubotympanálních zánětů,došlo k podstatné změně podob středoušního cholesteatomu. Vymizely mezoepitympanální cholesteatomypo nekrotických otitidách, ale zmnožily se mezotympanální formy cholesteatomů, a to takéza celistvým bubínkem, dále cholesteatomy v dětském věku a v dobře vyvinuté pneumatizaci,u nichž je hledána neoprávněně kongenitální geneze. Prevence spočívá primárně v prevenci všechtypů tubotympanálních zánětů a myringitid, jejich sanaci ad integrum a sekundárně v léčbě prekurzorůvzniku cholesteatomu, jakými jsou drenážní a ventilační dysfunkce všech vzdušnýchprostor středního ucha, dále u určitých druhů dystrofií bubínku a terciárně v dokonalé a včasnéoperaci cholesteatomu.

Klíčová slova:
cholesteatom, středouší, prevence cholesteatomu.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa