Reinkeho edém- etiopatogeneze a imunohistochemie


Reinkeho edém- etiopatogeneze a imunohistochemie

Reinkeho edém (RE) patří mezi častá onemocnění hlasivek. Autoři se v práci zamýšlejínad etiologií Reinkeho edému. Je zde podán výčet rizikových faktorů, které se mohou podílet navzniku zkoumané léze. Na Klinice ORL Fakultní nemocnice v Plzni bylo v letech 1992-1999 léčeno103 pacientů s Reinkeho edémem. Tkáň hlasivek byla odstraněna mikrolaryngeální chirurgií a bylapodrobena imunohistochemickému vyšetření. Autoři nacházejí vimentin pozitivní ploché buňkyvystýlající Reinkeho prostor. Přiklánějí se k názoru, že RE vzniká spíše mechanickou mikrotraumatizacínež na podkladě dilatace krevní či lymfatické cévy.

Klíčová slova:
Reinkeho edém, mikrotraumatizace hlasivek, vimentin pozitivní buňky.


Reinke’s Oedema - its Ethiology and Immunohistochemistry

Reinke’s oedema (RE) is a common laryngeal condition. The authors speculate on theethiology of RE. There is a list of potential risk factors leading to the creation of RE in the paper.From199 2 to 1999 there were 103 patients operated on for Reinke’s oedema at the ENT Clinic of theCharlesUniversityinPilsen.Thesurgicallyremovedvocal foldtissuewasimmunohistochemically stainedand analysed. The authors find Vimentin positive flat cells that formlining of the oedematous space.In the conclusion it is speculated that RE develops more likely on the basis of microtraumatisationthan by vessel vasodilatation.

Key words:
Reinke’s oedema, polypoid chorditis, vocal fold microtraumatisation, Vimentinpositive cells.


Autoři: V. Pavelec;  Š. Hadravská *
Působiště autorů: Klinika ORL LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Slípka, CSc. Šiklův patologickoanatomický ústav LF UK a FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2003, No. 3, pp. 142-144.
Kategorie: Články

Souhrn

Reinkeho edém (RE) patří mezi častá onemocnění hlasivek. Autoři se v práci zamýšlejínad etiologií Reinkeho edému. Je zde podán výčet rizikových faktorů, které se mohou podílet navzniku zkoumané léze. Na Klinice ORL Fakultní nemocnice v Plzni bylo v letech 1992-1999 léčeno103 pacientů s Reinkeho edémem. Tkáň hlasivek byla odstraněna mikrolaryngeální chirurgií a bylapodrobena imunohistochemickému vyšetření. Autoři nacházejí vimentin pozitivní ploché buňkyvystýlající Reinkeho prostor. Přiklánějí se k názoru, že RE vzniká spíše mechanickou mikrotraumatizacínež na podkladě dilatace krevní či lymfatické cévy.

Klíčová slova:
Reinkeho edém, mikrotraumatizace hlasivek, vimentin pozitivní buňky.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa